از دانش آموزان بخواهید پرسشنامه ی پیوست را پر کنند. درباره ی پرسش های مطرح شده در پرسشنامه با دانش آموزان بحث کنید و از آنها بخواهید بگویند هر مورد چه کمکی به کاهش خسارت های جانی و مالی می کند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سنجش آگاهی در مورد بلایای طبیعی

جلسه ی پنجم و ششم

 

اهداف جلسه شامل اهداف رفتاری و آموزشی:

حساس سازی دانش آموزان در مورد آگاه سازی دیگر اقشار جامعه

 

زمان عملیاتی

50 دقیقه

 

وسایل لازم

کاغذ و قلم، پرسشنامه به تعداد دانش آموزان، تخته سیاه

 

روند کار

از دانش آموزان بخواهید پرسشنامه ی پیوست را پر کنند. درباره ی پرسش های مطرح شده در پرسشنامه با دانش آموزان بحث کنید و از آنها بخواهید بگویند هر مورد چه کمکی به کاهش خسارت های جانی و مالی می کند.

از دانش آموزان بخواهید پرسشنامه را برای آمارگیری در سطح کلاس/ پایه/ مدرسه (هر کدام که با فرصت و امکانات شما سازگار تر است) به کار ببرند و نتایج را به صورت گزارش یا نمودار تهیه کرده و گزارش دهند.

برای تحلیل نتایج می توانند از نرم افزار Excel استفاده کنند. راهنمای استفاده از این نرم افزار را می توانید از اینجا دانلود کنید.

* توضیح: دانش آموزان راهنمایی می توانند از درصد گیری ساده استفاده کنند.

 نتایج به دست آمده از این آمارگیری را برای مشاور پروژه ارسال کنید.

 با توجه به نتایج به دست آمده، از دانش آموزان بخواهید راهی برای افزایش آگاهی و حساس سازی خانواده/ دوستان/ همکلاسی ها/ مسئولین مدرسه ارایه دهند. و به عنوان یک فعالیت ابتکاری اینجام داده و گزارش آن را در انتهای پروژه برای سایر مدارس ارایه دهند. برای طراحی و اجرای فعالیت، امتیاز ویژه ای برای خلاقیت دانش آموزان در نظر بگیرید.

 

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: میرعشقی - تنظیم: داودی

 

 

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه اول

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه  دوم

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه سوم 

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه چهارم

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه پنجم و ششم 

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه هفتم

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه هشتم