تبیان، دستیار زندگی
پذیرش دانش آموزان متقاضی ورود به پایه های دوم ، سوم و چهارم دبیرستان های فرهنگ و نمونه دولتی شهر تهران از طریق آزمون تكمیل ظرفیت صورت می پذیرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ثبت نام آزمون تكمیل ظرفیت دبیرستان های فرهنگ ونمونه دولتی تهران از بیست و هفتم خرداد

ثبت نام آزمون تكمیل ظرفیت دبیرستان های فرهنگ ونمونه دولتی تهران از بیست و هفتم خرداد


پذیرش دانش آموزان متقاضی ورود به پایه های دوم ، سوم و چهارم دبیرستان های فرهنگ و نمونه دولتی شهر تهران از طریق آزمون تكمیل ظرفیت صورت می پذیرد.


ثبت نام این گروه از متقاضیان از تاریخ 17/3/93 لغایت 27/3/93 در محل دبیرستان فرهنگ یا نمونه دولتی مورد تقاضای داوطلب با تكمیل فرم تقاضانامه و ارائه مدارك لازم انجام می شود .

لازم به توضیح است كه آزمون تكمیل ظرفیت صرفاً در صورت نیاز به تكمیل ظرفیت در پایه های دوم ، سوم و چهارم در دبیرستان های فرهنگ برای رشته ادبیات و علوم انسانی و در نمونه دولتی برای رشته های علوم تجربی ، ریاضی فیزیك و علوم انسانی با توجه به رشته های دایر در مدارس نمونه دولتی ، برگزار خواهد شد . داوطلبان مجاز هنگام ثبت نام بدون محدودیت منطقه ای ، سه اولویت از بین دبیرستان های فرهنگ و یا دو اولویت از بین دبیرستان های نمونه دولتی در سطح شهر تهران را انتخاب می نمایند .

آزمون تكمیل ظرفیت دبیرستان های فرهنگ و نمونه دولتی شهر تهران در تاریخ

4/4/93 برگزار خواهد شد.

گفتنی است آزمون تكمیل ظرفیت دبیرستان های فرهنگ و نمونه دولتی شهر تهران در تاریخ 4/4/93 برگزار خواهد شد.


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان