تبیان، دستیار زندگی
جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه در اول خرداد سال جاری برگزار گردید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه

 • گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
  گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
 • گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
  گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
 • گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
  گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
 • گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
  گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
 • گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
  گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
 • گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
  گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
 • گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
  گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
 • گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه
  گزارش تصویری جشن تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه فیروزکوه

منبع:خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان