تبیان، دستیار زندگی
به نام خدا من پارسا بدیعی به همراه دیگر اعضای گروه، بردیا الصفی و رادین مرآتی از مدرسه غیر دولتی فرهنگ سعادت در جشنواره تبیان شرکت کردیم. موضوع پروژه ما کلونی مورچه ها است....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصاحبه با دانش آموزان دبستان غیر دولتی فرهنگ سعادت

در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

مصاحبه با دانش آموزان دبستان غیر دولتی فرهنگ سعادت، کلونی مورچه ها

کلونی مورچه ها

تبیان: سلام و وقت به خیر، لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمائید از کدام مدرسه شرکت کردید؟

به نام خدا من پارسا بدیعی به همراه دیگر اعضای گروه، بردیا الصفی و رادین مرآتی از مدرسه غیر دولتی فرهنگ سعادت در جشنواره تبیان شرکت کردیم. موضوع پروژه ما کلونی مورچه ها است.

تبیان: کار پژوهشی شما در چه زمینه ای است؟

ما بعد از مطالعه زندگی اجتماعی مورچه ها علاقمند شدیم تا موضوع پژوهش مان را در مورد کلونی مورچه ها و رفتار آنها انتخاب کنیم.

مورچه ها موجوداتی هستند كه ھمه نوع آب و ھوایی را می توانند تحمل كنند و در تمام نقاط مثل دشت ھای شنی، چمن زارھا، كرانه دریاھا، دامنه كوه ھا، جنگل ھا و… زندگی می كنند و فقط آنھا را در نقاط خیلی مرتفع كوه ھا نمی توان یافت. مورچه ھا از دسته موجودات اجتماعی ھستند و به صورت دسته جمعی و گروھی زندگی می كنند.

تبیان: زندگی اجتماعی مورچه ها به چه صورت است؟

در ھر اجتماع 3 نوع مورچه وجود دارد. ملکه یا ماده، نر و مورچه ھای کارگر. تمام انواع مورچه ھا به صورت اجتماعی زندگی می كنند، اما تفاوت ھای خیلی زیادی در طرز زندگی و عادات خود دارند. مورچه ھا زندگی جالبی دارند. اجتماعات مورچه ھا شبیه كشورھای كوچكی است كه ھر یك دارای ملكه و تعدادی مورچه ھای نر و ماده بالدار و كارگران می باشد. ملكه مورچه ھا یك مجتمع به وجود می آورد. او لانه ای حفر می كند و تخم ھای خود را در آن می ریزد. بعد از این كه تخم ھا به نوزادان كوچك بدون دست و پایی تبدیل شدند، مادر مورچه ھا به ھر یك كمك می كند تا به دور خود پیله ای بتنند تا ھنگامی كه مورچه به حد كافی رشد كند و بعد ملكه مادر  یك سر پیله را سوراخ كرده و مورچه را از پیل هاش بیرون می كشد و پس از آن بلافاصله مشغول به كار می شوند. چون مورچه ھای كارگر تازه متولد شده و زندگی خود را آغاز كرده اند، باید به رسیدگی و مراقبت از مادرشان و بقیه اعضای مجتمع بپردازند.یكی از كارھای مورچه كارگر این است كه آذوقه جمع آوری كند و به لانه ببرد تا برای فصل زمستان كه از داخل زمین بیرون نمی آیند، غذای كافی داشته باشند.

مصاحبه با دانش آموزان دبستان غیر دولتی فرهنگ سعادت، کلونی مورچه ها

تبیان: غذای مورچه ها چیست؟

ھزاران نوع مورچه در جھان زندگی می کنند که ھر نوعی زندگی و غذای مخصوص به خود را دارند.

مورچه خرمن چین: مورچه ای است که از گیاھان اطراف خود دانه می چیند و به لانه خود می برد و از آنھا استفاده می کند.

مورچه شیر دوش یا گله دار: این مورچه ھا به شکار شته ھا می روند، آنھا را گله گله در لانه جای می دھند و با نواختن ضربه ھای محکمی بر پھلویشان ، مایع شیرین مزه ای از اندامشان برای خود می دوشند.

مورچه ھای باغبان: دسته دیگر از مورچه ھا باغبانی می کنند، یعنی قارچ ھای بسیار ریزی را می پرورند و خوراکشان را فقط از آنھا تھیه می کنند. قارچ ھا نیاز به باغچه ای ھم دارند که برای این کار خمیری فراھم می کنند و قارچ ھای مورد نظر خود را بر روی آن می کارند.

مورچه ھای آسیابان: این نوع مورچه ھا با کله بزرگ و فک ھای نیرومندشان دانه ھا را آسیاب می کنند.

تبیان: نکته ی جالب در این تحقیق برای شما چه بود؟

چرخه حیات مورچه ها برای ما بسیار جالب بود. ماده ھای یک کلنی یعنی ملکه تا ارتفاع زیادی در آسمان به پرواز در می آیند و نرھا نیز به دنبالشان می روند. پس از این پرواز جفت گیری، نرھا فورا می میرند و ملکه پایین می رود و به تنھایی آغازگر یک گروه یا دسته جدید می شود. او آشیانه ای حفر می کند و تخم می گذارد. پس از آن که کرم ھایی که فاقد پا ھستند، از تخم بیرون می آیند، ملکه مادر به آنھا کمک می کند تا پیله ای به دور خود بتنند .ھنگامی که مورچه جوان به اندازه کافی رشد کرد، ملکه یک سر پیله را سوراخ می کند و مورچه را از داخل محفظه خود خارج می سازد. این کارگران تازه نفس، زندگی پر کار و فعال خود را آغاز می کنند که وقف ملکه و بقیه اعضای گروه است.

تبیان: خیلی ممنون که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، موفق باشید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: الهام گارسچی

تنظیم: نسرین صادقی