تبیان، دستیار زندگی
به نام خدا من یارا اسد نژاد به همراه دیگر اعضای گروه، پوریا طالب منوچهری از مدرسه غیر دولتی فرهنگ سعادت در جشنواره تبیان شرکت کردیم. موضوع پروژه ما تهیه ورمی کمپوست است....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصاحبه با دانش آموزان دبستان غیر دولتی فرهنگ سعادت

در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

مصاحبه با دانش آموزان دبستان غیر دولتی فرهنگ سعادت، تهیه ورمی کمپوست

تهیه ورمی کمپوست

تبیان: سلام و وقت به خیر، لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمائید از کدام مدرسه شرکت کردید؟

به نام خدا من یارا اسد نژاد به همراه دیگر اعضای گروه، پوریا طالب منوچهری از مدرسه غیر دولتی فرهنگ سعادت در جشنواره تبیان شرکت کردیم. موضوع پروژه ما تهیه ورمی کمپوست است.

تبیان: کار پژوهشی شما در چه زمینه ای است؟

طبق مطالعه ای که از قبل در مورد ورمی کمپوست داشتیم، متوجه شدیم  که می توان ورمی کمپوست را جایگزین کود های شیمیایی کرد که امروزه بسیار در کشاورزی استفاده می شود. به این دلیل علاقمند شدیم تا موضوع پژوهشی مان را با این عنوان انتخاب کنیم.

تبیان: ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست در اصل مدفوع کرم است . وقتی کرم مواد مورد نیاز بدنش را می خورد باقی مانده آن را بصورت مدفوع خارج کرده که به آن ورمی کمپوست گفته می شود. کرم ایزین یا فوتیدا بهترین نوع کرم برای تهیه ورمی کمپوست است.

این کود عالی بدون ضرر است به خودی خود کودی با مواد غنی شده تولید می کند و آب را داخل خودش به خوبی نگه می دارد همچنین تولید آن بسیار ساده است و در مدت زمان کوتاهی انجام می شود.

تبیان: کرم ها چگونه ورمی کمپوست تولید می کنند؟

حدود 4200  نوع مختلف کرم خاکی وجود دارد. کرم ھا در جایی زندگی می کنند که از غذا، رطوبت، اکسیژن و دمای ھوای مطلوب برخوردار باشد. در ھر متر از زمین ممکن است بیش از یک میلیون کرم خاکی وجود داشته باشد. کرم ھا با ایجاد تونل ھای عمیق در خاک، باعث نزدیک شدن خاک ھای زیرین به خاک ھای سطحی و ترکیب آنھا با یکدیگر می شوند. مواد لعابی که از کرم ھا دفع می شود حاوی نیتروژن است که یک عنصر غذایی مھم برای گیاھان محسوب می شود. این لعاب چسبناک باعث پیوند ذرات خاک و تشکیل خاکدانه می گردد.

مصاحبه با دانش آموزان دبستان غیر دولتی فرهنگ سعادت، تهیه ورمی کمپوست

کرم ھا جانورانی خونسرد می باشند. نوزادان کرم از کوکون ھایی که کوچک تر از یک دانه برنج است متولد می شوند. اگرچه کرم ھا چشم ندارند اما می توانند روشنایی را تشخیص دهند. آنھا خود را از معرض نور کنار می کشند به دلیل آنها کرم ها به محض مواجه با نور در حدود یک ساعت دچار فلج و بی حسی شوند. اگر پوست کرم خشک شود کرم ھا خواھند مرد کرم ھا جزء جانوران ھرمافرودیت می باشند یعنی ھر کرم اندام ھای نر و مادگی را باهم دارد، ولی نھایتاً کرم با اتصال به جفت دیگر از طریق دو کلیتلوم و تبادل اسپرم عمل جفتگیری را انجام می دھد. سپس ھر کرم کلیتلوم یک کیسه تخم ریزی در کلیتلوم خود (قسمتی برجسته در تنه کرم است و در بندھای نزدیک سر یک کرم بالغ قرار دارد) تشکیل می دھد.

کرم ھا می توانند در ھر روز معادل نیمی از وزن خود تغذیه نمایند. تولید كرم پوسال، ساده ترین روش در بازیافت زباله ھای مواد غذایی است و روشی عالی برای کسانی است که از یک تل کمپوست در فضای خارجی برخوردار نمی باشند.

تبیان: نتیجه تحقیق شما به چه صورت بود؟

تھیه کمپوست توسط کرم ھا، از معدوم کردن زباله ھای غذاھای گیاھی جلوگیری کرده و باعث ایجاد کمپوستی با کیفیت بالا می شود. این کار توسط کرم ھای قرمز انجام می گیرد که دمای بین 18 تا 25درجه سیلسیوس برای آنھا بسیار مطلوب بوده و می توان از آنھا در فضاھای داخلی مدرسه و اداره استفاده نمود.

کرم ھا به سرعت بر مواد غذایی اثر کرده و زباله ھای مواد غذایی را به مدفوع کرمی که سرشار از مواد مغذی است تبدیل می نمایند.

تبیان: خیلی ممنون که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، موفق باشید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: الهام گارسچی

تنظیم: نسرین صادقی