تبیان، دستیار زندگی
با تشخیص های مناسب و نوشتن موضوعات به منظور راهنمایی های آموزشی که با نیازهای همه ی یادگیرندگان مناسب است، معلم می تواند زمانی را که دانش آموز دچار وقفه می شود تعیین کند و حداقل درس هایی براساس نیازهای انفرادی دانش آموز ارائه نماید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسیم گوهری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارزیابی آموزشی(2)

در مقاله قبلی به شرح ارزیابی و دو نوع ارزیابی تکوینی و پایانی پرداختیم. در این مقاله به نکات دیگری درباره ارزیابی آموزشی اشاره می کنیم.

بر بی علاقگی غلبه کنید.

چگونه به فرزند خود برای آمادگی در امتحان ها و آزمون ها کمک کنیم؟

با تشخیص های مناسب و نوشتن موضوعات به منظور راهنمایی های آموزشی که با نیازهای همه ی یادگیرندگان مناسب است، معلم می تواند زمانی را که دانش آموز دچار وقفه می شود تعیین کند و حداقل درس هایی براساس نیازهای انفرادی دانش آموز ارائه نماید. انجام این امر تکلیف مشکلی است و حتی معلم های با تجربه از طراحی چنین درس های انفرادی طفره می روند. اما آن هایی که با نگرش فردگرایی آموزش دیده اند که مدعی است: "معلم ها فرادی هستند که علم و دانش را انتقال می دهند." معلم هایی که به این شیوه آموزش دیده اند احساس می کنند همان طور که باید سعی کنند علاقه ی دانش آموزان را جلب نموده و علم و دانش مورد نیاز را به آن ها انتقال دهند. طبیعتا اداره ی چنین کلاسی بسیار دشوار است. در جدیدترین نگرش پست مدرن مطرح گردیده است که معلم به عنوان یک آسان کننده عمل می کند. همان فردی که برنامه ریزی آموزشی را انجام می دهد، شرایط یادگیری را فراهم می نماید و اجازه می دهد که دانش آموزان از طریق فعالیت های آموزشی گروهی یا انفرادی آموزش ببینند.

با ارائه ی صحیح درس و ارزیابی متناوب، بر بی علاقگی دانش آموزان غلبه کنید.

تعیین مناسب دروسی که دانش آموزان به آن توجه می کنند و سپس به کارگیری شیوه های ارزیابی متناوب بر رفع بی علاقگی دانش آموزان کمک می کنند حتی اگر آن را ریشه کن نکنند. آن چه که متداول است، در یک کلاس بیست نفره دانش آموزان به صورت بیش از ده گروه در می آیند. هریک از این گروه ها فعالیتی متفاوت انجام می دهند. بر اساس آزمون های تشخیصی صورت گرفته، دانش آموزانی که نسبت به موضوع مورد بحث اطلاعات کمی دارند می توانند برای تحقیق پیرامون موضوع مورد نظر از اینترنت و کتاب های تخصصی استفاده کنند.

از مشاهده در ارزیابی مستقیم استفاده نمایید.

امتحان

دانش آموزان تکالیفی را انجام می دهند و با توجه به اهمیت آن ارزیابی می شوند. و یا این که برنامه درسی مورد نظر با سطح توانایی آن ها هم آهنگ شده است، این نوع ارزیابی برای دانش آموزان مفیدتر خواهد بود. این ارزیابی ها اغلب چیزی بیش تر از مشاهداتی که شما به عنوان یک معلم در دفتر نمره ی خود یادداشت نموده اید، نمی باشد.

به طوری که می توانید از روی آن دانش آموزانی را که به اهداف و ومضوعات مورد نظر شما دست یافته اند چه به صورت فعالیت انفرادی یا همکاری های گروهی یا حتی تمام افراد کملاس را شناسایی نمایید. این نوع اررزیابی با ارزش است چرا که از طریق آن حداقل به این مورد پی می برید که دانش آموزان چقدر درگیر مسائل آموزشی می شوند و از نیازهای انفرادی خود آگاهی دارند. این نوع ارزیابی در مقطع ابتدایی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و به کار گیری آن به علت وقت کم و تعداد بیش تر دانش آموزان در مقطع دبیرستان مشکل تر می باشد. با وجود این، می توانید طرحی را در نظر بگیرید که در آن از مشاهده ی بیشتر استفاده نمایید. این اطلاعات مفید و غنی می باشند و با کمی تمرین با اطمینان بیش تری به جمع آوری آن می پردازید.

محققین به این نتیجه رسیده اند که اگر ارزیابی ها در شرایط برنامه ریزی شده ی معتبرتری اجرا شود، دانش آموزان با دقت بیش تری مورد ارزیابی قرار می گیرند. اجازه دادن به یک دانش آموز برای فهمیدن مطالب آموزش داده شده یا تدریس شده، برای وی با ارزش تر از کسب نمره ی بالا در یک آزمون استاندارد شده است. چنان چه به تدریس اختصاصی تر به دانش آموزان بپردازیم، تاثیر بیش تری در زندگی شان خواهد داشت، تا این که در شرایطی قرار بگیرند که از مطالب ارائه شده هیچ چیز مفیدی درک ننمایند و نتوانند به کار ببندند.

وقتی معلم بتواند اهداف و موضوعات آموزشی خود را در شرایط محیط واقعی مشاهده نماید، در آن صورت نتایج به دست آمده از این آموزش از نظر معلم و دانش آموز دارای اعتبار بیش تری می باشد.

اساس ارزیابی و محورهای مورد انتظار را به صورت جدول مشخصی ارائه دهید.

در گروه های آموزشی کلمه ی انتظارات زیاد استفاده می شود.دقیقا انتظارات چیست؟ و چه موقعی از آن استفاده می شود؟ اعلام انتظارات و محورهای اصلی آن یک روش عینی تری برای ارزیابی ذهنی می باشد. به خصوص هنگام بررسی و قضاوت در مورد نوشته هایی مانند گزارشات، روزنامه ها، بازتاب ها و یا حتی سوالات آزمون های تشریحی معلم لیستی از رئوس ارزیابی مورد نظر خود به صورت جدول، به ویژه در مورد اوراق کتبی، تهیه می کند.

جدول جزئیات بیش تری را به تفصیل بیان می نماید. از جمله این که چه عناوینی باید برای دانش آموز بیان شود تا نمره ی الف کسب نماید، چه عناوینی را معلم از دانش آموزی که نمره ی ب دریافت می کند، می پذیرد. و به همین ترتیب ادامه دارد. اساس ارزیابی و محورهای مورد انتظار باید قبل از این که اوراق و مقاله ها مورد بررسی قرار بگیرند به دانش آموزان ارائه شده باشد، به طوری که معلم تصمیمات عجولانه و مغرضانه  ای در مورد آن چه که خوب است، یا آن چه که خوب نیست، اتخاذ ننماید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: نسیم گوهری