تبیان، دستیار زندگی
در این محتوای آموزشی تعاملی دانش آموزان دوره متوسطه با مفهوم میدان الکتریکی و خطوط میدان الکتریکی اطراف یک ذره که دارای بار الکتریکی است، آشنا شده و با تغییر مقدار بارها شاهد تغییر تراکم و نحوه جهت گیری خطوط میدان الکتریکی اطراف این دو بار را مشاهده کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خطوط میدان الکتریکی بین دو بار الکتریکی

در این محتوای آموزشی تعاملی دانش آموزان دوره متوسطه با مفهوم میدان الکتریکی و خطوط میدان الکتریکی اطراف یک ذره که دارای بار الکتریکی است، آشنا شده و با تغییر مقدار بارها شاهد تغییر تراکم و نحوه جهت گیری خطوط میدان الکتریکی اطراف این دو بار را مشاهده کنند.

خطوط میدان الکتریکی بین دو بار الکتریکی

با لغزنده های اطراف بارها، میزان بار الکتریکی را تغییر دهید و تغییرات خطوط میدان الکتریکی را مشاهده نمایید.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان