در این فعالیت دانش آموزان دوره متوسطه با حرکت الکترون اطراف هسته آشنا می شوند، آن ها می یابند که در ترازهای مختلف انرژی الکترون ها متفاوت است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لایه های والانس و جهش الکترون

در این فعالیت دانش آموزان دوره متوسطه با حرکت الکترون اطراف هسته آشنا می شوند، آن ها می یابند که در ترازهای مختلف انرژی الکترون ها متفاوت است. با افزایش مقدار انرژی الکترون، آن ها می توانند سریع تر حرکت کنند و یا این که به ترازهای بالاتر جابه جا می شوند.

 

 

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.

 


مرکز یادگیری سایت تبیان