تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه با قانون اهم و رابطه بین سه کمیت مقاومت، ولتاژ، جریان در یک مدار ساده آشنا می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون اهم

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه با قانون اهم و رابطه بین سه کمیت مقاومت، ولتاژ، جریان در یک مدار ساده آشنا می شوند.

قانون اهم

دانش آموزان می توانند با تغییر مقدار ولتاژ و مقاومت تغییرات جریان را به صورت بصری مشاهده نمایند و مقدار دقیق جریان عبوری در مدار را محاسبه و بررسی نمایند.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان