تبیان، دستیار زندگی
مایه آرامش
مایه آرامش
مایه آرامش
باید گفت هرچه آدم در این دنیا درگیر و حریص تر می شود ناراحتی ها هم زیاد تر می شود؛ از آن طرف هرچه انسان قانع تر باشد آرامش بیشتری دارد.
دینداران شادترین آدم های روی زمین هستند
دینداران شادترین آدم های روی زمین هستند
دینداران شادترین آدم های روی زمین هستند
اگر پس از شادی، آرامش را هم تجربه كردی، از مسیر درستی عبور كرده ای اما اگر تشویش، ارمغان پس از شادی تو است، باید طرحی دگر دراندازی. در گفت وگو با حجت الاسلام علی سرلك، كارشناس مسائل مذهبی به بررسی مختصات شادی پایدار پرداختیم.
چگونه می توان لحظاتی آرام و توأم با آسایش داشت
چگونه می توان لحظاتی آرام و توأم با آسایش داشت
چگونه می توان لحظاتی آرام و توأم با آسایش داشت
1 -  تصور كن كه هر روزِ تو مانند روزهای تعطیل است.چنان كن كه گویی خلق و خوی روز تعطیل را داری. با این كار تنش ها رخت بر می بندند. 2 - وانمود كن كه آرام هستی: ویژگی های فردی آرام را به خود بگیر. بگذار دیگران شما را آرام...
اگر می خواهید همیشه سالم و شاداب باشید ...
اگر می خواهید همیشه سالم و شاداب باشید ...
اگر می خواهید همیشه سالم و شاداب باشید ...
1-  در نظر داشته باشید آنچه امروز می خورید در احساسی كه فردا خواهید داشت مؤثر است ، بدین سان انجام برنامه ی غذایی سالم یا ناسالم بر میزان نیروی حیاتی و انرژی شما در روز بعد تأثیر می گذارد. 2- هنگامی كه احساس خستگی و از ك...
با رعایت این نكات می توانید به آرامش دست یابید
با رعایت این نكات می توانید به آرامش دست یابید
با رعایت این نكات می توانید به آرامش دست یابید
1-   مشكل را نادیده بگیرید و آرام نما باشید!  نادیده گرفتن نیمه ی هشیار، آرامش و آسودگی را باز می گرداند. 2-   گاهی لباس با طرح های كودكانه بپوشید. چنین كاری یادآور روزهای شاد زندگی است. 3...
آیا می خواهید جسم و روحی سالم داشته باشید؟
آیا می خواهید جسم و روحی سالم داشته باشید؟
آیا می خواهید جسم و روحی سالم داشته باشید؟
1.    انسان به طور طبیعی تمایل به آسان ترین راه دارد . اگر در برابر این تمایل ایستادگی کنید ، نیرومندتر و تواناتر می شوید. 2.    خستگی جسمی و روحی ، انسان را ضعیف و ترسو می کند. 3.&n...
فاصله ی كوتاهی تا رسیدن به آرامش وجود دارد
فاصله ی كوتاهی تا رسیدن به آرامش وجود دارد
فاصله ی كوتاهی تا رسیدن به آرامش وجود دارد
1.      گامی كه بر می دارید با احساس شما پیوند مستقیم دارد. به هنگام تنش ، از تندی حركات خویش بكاهید و آگاهانه بیان و حركات خود را ملایم كنید. با چنین تدبیری در می یابید كه به تن آرامی دست یافت...
دستیابی به آرامش و آسایش با استفاده از چند روش
دستیابی به آرامش و آسایش با استفاده از چند روش
دستیابی به آرامش و آسایش با استفاده از چند روش
1.  برای دستیابی به آرامش بیشتر، میوه و سبزی خام بخورید. ماست ، شیر، تخم مرغ ، دانه های خوراكی، حبوبات ، فندق و بادام نیز مصرف كنید. 2.     بیشترین تنش از سر آغاز می شود نه از تن. پس دراند...
با چند روش ساده می توانید به سلامت جسمی و روحی خود كمك كنید.
با چند روش ساده می توانید به سلامت جسمی و روحی خود كمك كنید.
با چند روش ساده می توانید به سلامت جسمی و روحی خود كمك كنید.
1.  رؤیاها نیازهای واقعی ما را آشكار می كند. خاطرات خود را در مورد رؤیاهای تان بنویسید: شخصیت ها، اتفاقات، هیجانات، نشانه ها و احساسی كه بعد از بیدار شدن دارید. ر ؤیاهایتان را تحلیل كنید و ببینید آنها  به شما...
آیا می خواهید زندگی آرام و دلپذیری داشته باشید؟
آیا می خواهید زندگی آرام و دلپذیری داشته باشید؟
آیا می خواهید زندگی آرام و دلپذیری داشته باشید؟
1.  زندگی و هر مسئله كوچكی را آنقدر جدی تلقی نكنید، هر چند وقت یك بار زندگی را شوخی بگیرید و با  سرزندگی و  سبكبالی با رخدادها برخورد كنید و بینید كه روز شما چقدر زیبا و شادی آفرین خواهد بود . 2. &n...