تبیان، دستیار زندگی
المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش آموزان در هنرستان سروش اصفهان

 • گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
  گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
 • گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
  گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
 • گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
  گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
 • گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
  گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
 • گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
  گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
 • گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
  گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
 • گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
  گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
 • گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان
  گزارش تصویری برگزاری المپیاد علمی دانش اموزان در هنرستان سروش اصفهان

منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان