تبیان، دستیار زندگی
ی جهانی دوچرخه سواری دست یافت اولین مدال طلای جهانی تیم ملی دوچرخه سواری ایران در مسابقات (B ) جهانی سوییس توسط علیرضا حقی به دست آمد . به گزارش ( ایسنا ) ، درادامه مسابقاتBجهانی سوییس ، علیرضا حقی موفق شد در رشته 4 كیل...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علیرضا حقی به اولین مدال طلای جهانی دوچرخه سواری دست یافت

اولین مدال طلای جهانی تیم ملی دوچرخه سواری ایران در مسابقات (B ) جهانی سوییس توسط علیرضا حقی به دست آمد .

به گزارش ( ایسنا ) ، درادامه مسابقاتBجهانی سوییس ، علیرضا حقی موفق شد در رشته 4 كیلومتر تعقیبی مدال طلای جهانی را كسب كند و مجوز ورود به المپیك آتن را نیز به دست آورد . در همین رشته حسین عسگری به مقام چهارمی جهان دست یافت . همچنین در رشته یك كیلومتر حسنعلی ور پشتی به مقام چهارم جهان دست یافت .