سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
- می دانی یکی از بهترین راه های نزدیک تر شدن به خدا چیست؟... با کسی که دلت را شکسته و از تو دور شده، آشتی کن!... به کسی که تو را از خوبی اش محروم کرده، خوبی کن!... و هر کس با تو رفتاری کرد که مناسب شأنت نبود، بزرگوارانه بگذر!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احوال ما و دینداری


وقتی رفتاری را از دوست مۆمنت دیدی و رنجت داد؛ برداشت بد نکن و کمی بیشتر درباره او فکر کن!- امام علی بن ابی طالب (علیه السلام).


تصادفات

شتاب و وقار

شتاب این است که بی فکر و بررسی، کاری را بکنی و پس از مدتی کوتاه که نتیجه های کارت را دیدی، پشیمان شوی.

یکی از راه های مطمئن شیطان برای نفوذ به درون آدم و اینکه او را آزار دهد این است که هنگام تصمیم گیری مانع شود که او فکر بیشتر کند. آدم نیز آن کار را با شتاب بکند و سرانجام پشیمان شود و از شتابش آزار ببیند.

بدبینی و خوشبینی

آدم هایی که اعتماد به نفس ضعیفی دارند، خیلی «خیال پردازند»؛ اما خیال خامشان را باور می کنند و مدام به این فکر می کنند که دیگران مشغول توطئه بر ضد آنان اند.

گفته اند:

- وقتی رفتاری را از دوست مۆمنت دیدی و رنجت داد؛ برداشت بد نکن و کمی بیشتر درباره او فکر کن! امام علی بن ابی طالب (علیه السلام).

شاید بزرگی را ببینی که به در خانه ستمگری رفته است... گمان بد نکن؛ شاید برای یاری مظلومی رفته باشد.

اگر در میان مردم به خوبی و دینداری مشهور شدی، مغرور نشو و گمان نکن هر کاری کنی، کسی به تو بدبین نخواهد شد.

اگر پناهگاه دینی مردم شدی، بسیار مراقب رفتارت باش که هر چه به تو مطمئن باشند؛ باز هم به کارت بدبین خواهند شد.

وقتی از کسی دلگیر شدی، به هر کاری که می کند، با بدبینی نگاه نکن!

خشم و صبوری

وقتی که از دیدن رخدادی یا رفتاری، احساس کردی حرارتی از درونت می جوشد و نیرویی را به دست و صورتت می رساند که انگار نمی توانی خودت را از آسیب رساندن به صاحب آن رفتار نگه داری؛ مبتلا به خشم شده ای.

آدم خشمگین را نمی شود نصیحت کرد، چون روح حیوانی نهفته درانسان، جوشیده و هر چه نصیحتش کنی، خشمگین تر می شود.

آدم های خشمگین، سه دسته اند:

گروه اول، وقتی خشمگین می شوند، هیچ نمی فهمند و به هیچ وسیله ای نمی توانند مانع رفتارشان شوند (که این گروه، شبیه حیوانات می شوند).

«وقتی کسی به ما ستم می کرد و نمی توانستیم دفاعی کنیم، صبوری می کردیم و ستمگر را به خدا می سپردیم... و بیش از انتقام گیری، به بخشیدن عادت داشتیم... و هر کس رفتار شایسته ای با ما نمی کرد، صبورانه عبور می کردیم»... در این حال، فرشتگان خواهند گفت: «راست گفتید!... بزرگوار و شایسته حقیقی شمایید»

گروه دوم، انگار نیروی خشم ندارند!... در جای نادرست که هیچ، حتی در جایی که خدا و دین هم دستور داده اند که انسان واکنش نشان دهد، کاری نمی کنند (این خوب است که خشمگین نمی شوند؛ اما بدی رفتارشان در این است که بیش از متعادل بودن، ترسویند).

گروه سوم، هم خشمشان سر وقت است و هم اندازه اش را می توانند نگه دارند (این گروه را خدا و پیامبر دوست دارند).

گفته اند:

- خشم، کلید بدیهاست و دل مرد دانا را می کشد... کسی که نتواند خشمش را آرام کند، صاحب عقلش هم نیست- امام ششم: جعفر صادق (علیه السلام).

آدم هایی که به سلیقه یا لوازمی که دارند، حساس اند، به محض اشاره ای به داشته های شان خشمگین می شوند... خودت را از وابستگی به داشته هایت رها کن!

گفته اند:

- خداوند به موسای پیامبر فرمود: «بر کسانی که آنان را به تو سپرده ام(مردم) خشمگین نشو تا من هم به تو خشمگین نشوم»- امام پنجم: محمد بن علی باقرالعلوم (علیه السلام).

گفته اند:

- اگر کسی موفق شود همیشه خشمش را آرام کند، خدا مراقبش می شود تا مردم، عیبهای او را نبینند و آبرویش حفظ شود- پیامبر اکرم (صلی الله و علیه وآله).

اگر خشمگین شده ای و کسی را ترسانده ای یا با نیروی جسمی ات به کسی آسیبی رسانده ای؛ یادت نرود که خدا، بسیار قدرتمند تر از توست و می تواند چندین برابر، مجازاتت کند.

خشم

همیشه به یاد داشته باش که در اولین لحظه خشم بگویی: «خدایا!... مرا آرام کن(اَعوذُ باللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم)»... اگر در حال ایستادنی، بنشین!... اگر نشسته ای بلند شو!... تنت را با آب سرد بشوی... و اگر از کسی خشمگین شده ای که خویشاوند خونی توست، دستت را بر شانه اش بگذار که آرام می شوی... و این را خدا در وجود پیوستگان خونی گذاشته است.

گفته اند:

- می دانی یکی از بهترین راه های نزدیک تر شدن به خدا چیست؟... با کسی که دلت را شکسته و از تو دور شده، آشتی کن!... به کسی که تو را از خوبی اش محروم کرده، خوبی کن!... و هر کس با تو رفتاری کرد که مناسب شأنت نبود، بزرگوارانه بگذر!- پیامبر اکرم (صلی الله و علیه وآله).

گفته اند:

- وقتی قیامت شود، ندایی گوید: «شایستگان و بزرگواران به سوی بهشت روند»... فرشتگان خواهند دید که گروهی با شتاب از جمع مردم جدا شوند و به سوی بهشت روند. به سویشان خواهند رفت و خواهند پرسید که: «شما چگونه بودید که شایسته بهشت شدید؟»... آنان نیز خواهند گفت: «وقتی کسی به ما ستم می کرد و نمی توانستیم دفاعی کنیم، صبوری می کردیم و ستمگر را به خدا می سپردیم... و بیش از انتقام گیری، به بخشیدن عادت داشتیم... و هر کس رفتار شایسته ای با ما نمی کرد، صبورانه عبور می کردیم»... در این حال، فرشتگان خواهند گفت: «راست گفتید!... بزرگوار و شایسته حقیقی شمایید»- پیامبر اکرم (صلی الله و علیه وآله).

با کسی که زیردست توست، بیش از دیگران مهربان و صبور باش!... روزی علی بن ابی طالب (علیه السلام)، خادمی را به دنبال کاری فرستاد. خادم دیر کرد. امام، کس دیگری را به دنبال او فرستاد و نفر دوم خبر آورد که نفر اول، جایی در سایه درختی خوابیده است. امام علی بن ابی طالب، مسیر را رفت و کنار خادمی که به خواب رفته بود، نشست و خادم را باد زد و آنقدر صبر کرد تا خادم بیدار شد... امام که وحشت خادم را دید، دستش را با مهربانی بر شانه او گذاشت و گفت: «شب را بخواب تا روز، بتوانی مسئولیتت را اجرا کنی».

خشم، کلید بدیهاست و دل مرد دانا را می کشد... کسی که نتواند خشمش را آرام کند، صاحب عقلش هم نیست- امام ششم: جعفر صادق (علیه السلام)

انتقام و بخشیدن

انتقام، تلافی بدی کسی است که در حقت بدی کرده است.

گفته اند:

وقتی کسی به تو اهانت می کند و تو سکوت می کنی، فرشته ای به جای تو پاسخ او را می دهد... و هنگامی که خودت پاسخ می دهی، فرشته جایش را به شیطان می دهد- پیامبر اکرم (صلی الله و علیه وآله).

اگر کسی که در حقت بدی کرده، درک مناسبی از زیستن انسانی نداشته باشد، تلافی تو بی نتیجه و تحریک کننده خشم او و ادامه دهنده دعوا خواهد شد.

گفته اند:

- خدایا!... عزیزترین بندگانت کیانند؟

- آنان که می توانند تلافی کنند... اما به خاطر من، می بخشند- گفتگوی حضرت موسی (علیه السلام) با خداوند.

تندخویی

گفته اند:

- اگر خدا، خانواده ای را دوست داشته باشد، به همه اعضای آن خانواده مدارا و خوشرویی می دهد- پیامبر اکرم (صلی الله و علیه وآله).

خدا، توبه همه را می پذیرد؛ جز تندخو را... زیرا هر گاه توبه می کند، با تندخویی، خودش را دچار گناهی بزرگتر می کند. اگر ساکنان منطقه ای همه با هم تصمیم می گرفتند و خوشرو می شدند؛ خدا، هم عمر و هم آبادی محل سکونت شان را زیاد می کرد.

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان


منبع: وبلاگ سادات اخوی، سید محمد - برگزیده ای از کتاب «یک عمر مسلمانی» منتشر شده به وسیله انتشارات امیرکبیر

 

مطالب مرتبط:

اگر ضعف معنویت دارید بخوانید! 

راهکار عملی برای ترک عادات ناپسند 

عواملی برای سقوط انسان

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین