تبیان، دستیار زندگی
تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت
1- در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود. 2- دلهایی كه روی آن كلمه تقوی و محبت نوشته شده به هر جایی كه بخواهند پرواز می كنند و كائنات در مقابل آنها سرتعظیم فرود می آورند. 3- از دانش آموز...
گزیده آراء اندیشمندان ( تعلیم و تربیت )
گزیده آراء اندیشمندان ( تعلیم و تربیت )
گزیده آراء اندیشمندان ( تعلیم و تربیت )
زندگی صحنه تلاش و بالندگی و لحظه های آن چون رودی در گذر است ، رودی مواج كه در تلاطمش ، انسانها ساخته می شوند ، پس تا دمی باقی است از لحظات دیگران عبرت بگیریم : -كودكان خود را برای زمانی غیر از روزگار خویش پرورش دهید ، چراكه...