تبیان، دستیار زندگی
این كیت تشكیل شده از یك فرستنده و یك گیرنده مادون قرمز. در قسمت فرستنده صدا بر روی امواج مادون قرمز سوار شده و توسط دیود مادون قرمز ارسال می شود و در قسمت گیرنده، امواج مادون قرمز حامل صوت، ابتدا توسط دیود مادون قرمز گیرنده آشكار سازی شده ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت کیت انتقال صدا از طریق نور مادون

این كیت تشكیل شده از یك فرستنده و یك گیرنده مادون قرمز. در قسمت فرستنده صدا بر روی امواج مادون قرمز سوار شده و توسط دیود مادون قرمز ارسال می شود و در قسمت گیرنده، امواج مادون قرمز حامل صوت، ابتدا توسط دیود مادون قرمز گیرنده آشكار سازی شده و سپس توسط یك آمپلیفایر صوتی، سیگنال های آن تقویت و توسط یك بلندگو پخش می شوند. بنابراین توسط این مجموعه می توان صدا را از طریق نور ارسال و در چند متر آن طرف تر مجدد دریافت و از طریق بلندگو شنید.


كاربرد:

در برخی موارد ممكن است نیاز باشد كه بدون استفاده از سیم كشی صدا را به مكان دیگر منتقل نمود و محدودیتی هم از نظر استفاده از فرستنده، گیرنده رادیویی وجود داشته باشد. ا

ز كاربردهای دیگر این كیت میتوان به جنبه تحقیقاتی و پژوهشی آن برای دانشجویان و به عنوان یك پروژه ساده برای انتقال صدا توسط نور اشاره نمود كه مطلب جدیدی در این مقوله است .
در نصب ترانزیستور چنان عمل شود كه سطح مقطع آن بر شكل روی فیبر منطبق شود.
دیود مادون قرمز فرستنده چنان نصب شود كه بریدگی ( پخی ) روی بدنه آن بر شكل مشابه روی فیبر منطبق شود.
ورودی صدای فرستنده با عبارت IN مشخص شده و در نصب صدا توجه شود كه ورودی شاسی با علامت ستاره * مشخص شده است.
تغذیه فرستنده می تواند از طریق یك باتری كتابی 9 ولت تامین و با رعایت مثبت و منفی به محل -9V+ متصل شود.
دیود مادون قرمز گیرنده چنان نصب شود كه بریدگی ( پخی ) روی بدنه آن در محل مشخص شده با علامت ستاره * نصب شود.
خازن های الكترولیت با رعایت پایه مثبت و منفی نصب شوند. قطب منفی خازن C2 بر روی فیبر با علامت حلال سفید مشخص شده و در مورد خازن های C4 , C3 ، قطب مثبت بر روی فیبر با علامت + ( و بر روی بدنه شان هم با علامت + ) مشخص شده است آی سی چنان نصب شود كه تو رفتگی U شكل لبه آن بر شكل مشابه روی فیبر منطبق شود.
یك عدد بلندگوی معمولی 8 اُهم تهیه و توسط دو رشته سیم به محل SP متصل كنید.
تغذیه گیرنده 9 ولت مستقیم است كه می توان آن را از طریق یك باتری 9 ولت كاملاً سالم و پر تهیه و با رعایت قطب مثبت و منفی به محل -9V+ متصل نمود.


طریقه استفاده:

خروجی صوتی یك وسیله مانند رادیو یا ضبط را توسط دو رشته سیم به ورودی IN فرستنده متصل كنید و صدای رادیو یا ضبط را در حد شنوایی و معمولی قرار دهید. سپس تغذیه های فرستنده و گیرنده را به آنها متصل كنید. در این صورت با قرار دادن دیود فرستنده و گیرنده در مقابل همدیگر، صدا از دیود فرستنده به دیود گیرنده منتقل و از طریق بلندگوی گیرنده شنیده خواهد شد.

اكنون می توانید فرستنده و گیرنده را از همدیگر دورتر ( مثلا در فاصله یك متری از هم قرار دهید ) كنید و هر دو در یك خط فرضی مقابل همدیگر قرار گیرند. برد این مجموعه در حدود یك تا دو متر است. البته در دو متری طبیعی است كه قدرت صدا در گیرنده كاهش می یابد و هرچه فرستنده و گیرنده به هم نزدیك تر باشند، صدا قوی تر خواهد بود. هم چنین با كمی حركت دادن دیود گیرنده، متوجه می شوید كه یك وجه از دیود گیرنده دارای قدرت گیرندگی بیشتری نسبت به وجوه دیگر آن می باشد.

جهت تهیه کیت می توانید به اینجا مراجعه نمایید.
http://www.mashhadkit.com/

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی