تبیان، دستیار زندگی
در این مقاله خواهیم دانست که با تغییر روش ارائه اطلاعات به فراگیر می توانیم محتوای تعاملی و یادگیری عمیق تری را ایجاد کنیم....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه با گرفتن اطلاعات درس از فراگیر یک محتوای تعاملی بسازیم.


اطلاعات دروس آموزش الکترونیکی شما گنجاندنی هستند یا گرفتنی؟
این چالشی است که برای اغلب ما وجود دارد. ما می خواهیم دروسمان را به گونه ای بسازیم که فراگیر را درگیر کند و تعاملی باشد. انجام این کار در برخی از انواع محتوا و یا هنگامی که زمان محدود است راحت نیست.
وضعیت پیش فرض برای بسیاری از دروس آموزش الکترونیکی این است که اطلاعات فقط به فراگیر داده می شوند. نتیجه نهایی این است که درس پر از اطلاعات و خالی از تعامل است.
با تغییر نوع قراردهی و ساختار بندی اطلاعات، شما می توانید به سرعت چهارچوبی برای دروس تعاملی تر بسازید. کافیست در رابطه با چگونگی طراحی درس بازنگری و فکر کنید.
فرض کنید شما آماده اید که یک درس بسازید. اهداف درس را مشخص کرده اید و اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف را دارید. هم چنین می خواهید درک فراگیر از درس را ارزیابی کنید. بنابراین صرف نظر از اینکه شما کدام یک از روش ها را انتخاب می کنید، اساسا با اهداف و محتوای مشابه شروع می کنید.
 
روش گنجاندن اطلاعات:
با بررسی بسیاری از دروس مشخص است که آن ها یک ساختار مشابه و یکسانی را دنبال می کنند.
ابتدا با اهداف شروع می شوند،
سپس محتوا ارایه می شود
و در انتها با یک آزمون پایان می یابند.
برخی از آنها دارای آزمون های کوچک در بین محتوای درس هستند که جهت سنجش پیشرفت فراگیر ایجاد شده اند.

این روش مشابه کاری است که برای ساخت یک محصول در کارخانه انجام می شود. شما چیزی را طراحی می کنید که نیاز اکثر مردم را پاسخ می دهد. سپس برای همه فراگیران تعمیم می دهید.


به طور پایه ای اشکالی در این روش وجود ندارد. با فرض داشتن طراحی خوب متن درس، نتیجه خوبی خواهیم داشت. این روش در مواقعی که درس به عملکرد های واقعی نیازمند نباشد و فقط به محتوای خطی نیاز باشد روش بسیار خوبی است. و واقعیت این است که بهترین روش برای بسیاری از دروس است. و مزیت آن این است که ساخت دروس با این روش بسیار ساده است و کافیست که شما صرفا روی اطلاعات درس تمرکز کنید.

هنگامی که شما ساخت درس رو صرفا با ورود اطلاعات در محتوای الکترونیکی انجام می دهید این گونه فرض شده است که همه این اطلاعات کاملا به فراگیر و یادگیری او مربوط هستند و نیازهای او را پوشش می دهند.


روش گرفتن اطلاعات از فراگیر:
مشابه روش قبلی، ما فرض می کنیم که همه اطلاعات محتوای درسی که فراگیر نیاز دارد را در اختیار داریم. اما در این روش، شما بیشتر روی ساخت دلایل استفاده از محتوا تمرکز دارید تا طراحی خود محتوا. کاری که شما باید انجام دهید این است که فراگیر را مجبور به وارد کردن اطلاعاتی کنید که نیاز دارد.

این روش به هر فراگیر اجازه می دهد تا به اطلاعات درسی مشابهی دست پیدا کند، در حالی که ممکن است تجربه یادگیری هر یک از فراگیران منحصر به فرد باشد. بنابراین

به جای تمرکز بر روی ایجاد یک طرح عمومی، برای ارایه اطلاعات محتوای درسی به فراگیران، شما بر روی ساخت انواع دلایلی تمرکز می کنید که یک فرد با بررسی آن ها نیاز به ورود اطلاعات درسی پیدا می کند.

با این روش شما همچنان می توانید همان محتوای درسی روش قبل را برای همه ایجاد کنید. فقط روش دریافت این اطلاعات توسط فراگیر را تغییر داده اید.


تمرین: در روش گرفتن اطلاعات درسی از فراگیر کدامیک اشتباه است؟
اطلاعاتی که قرار است به فراگیر یاد داده شود مشابه روش های دیگر است.
تجربه یادگیری هر فراگیر منحصر به فرد است.
چالش ها فراگیر را وادار به ورود اطلاعات می کند.
مشابه روشی است که برای ساخت یک محصول در کارخانه استفاده می شود.

تهیه: سید خاموشی

بخش آموزش مجازی تبیان