تبیان، دستیار زندگی
جویدن نان آن را با بزاق مخلوط می کند. بزاق یا آب دهان از نظر شیمیایی مولکول های بزرگ نشاسته را به مولکول های کوچک تر شکر تبدیل می کند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

واکنش شیمیایی در دهان شما

واکنش های شیمیایی در دهان شما

مقدمه:

می دانیم شیمی، علم مطالعه ی راه های ترکیب مواد و رفتار آن ها در شرایط مختلف است، این علم همانند سایر علوم با حواس انسان سروکار دارد. دیدن، شنیدن، چشیدن، حس کردن و بوییدن.

شیمی جزیی از زندگی روزانه ی ماست. در این آزمایش و سایر مطالب مرتبط با آن سعی شده است مفاهیم شیمی به طور ساده، و با سرگرمی و هیجان مطرح گردد.

با این حال، افرادی که با آزمایش های علمی سر و کار دارند، قبل از شروع هر آزمایش، می بایست نکاتی را مورد توجه قرار دهند. در ادامه دستورالعمل هایی را که برای انجام این سری آزمایش ها لازم به نظر می رسد ذکر می کنیم:

قبل از شروع هر آزمایش، به طور کامل آن را مطالعه کنید.

اگر مواد و وسایل مورد نیاز آزمایش را از قبل آماده کنید، در طول انجام آن خستگی کمتر و سرگرمی بیشتری خواهید داشت. جستجو برای یافتن مواد در حین آزمایش، رشته ی کار را از دست شما خارج می سازد.

مواد و وسایلی که در این آزمایش ها مورد نیاز است، به راحتی قابل تهیه هستند و غالبا در گوشه و کنار خانه یافت می شوند.

در انجام آزمایش ها عجله نداشته باشید. هر مرحله را با دقت پیگری کنید، و هرگز مرحله ای را نادیده نگیرید و یا چیزی از خودتان به آن اضافه نکنید.

ایمنی از هر چیز مهم تر است. سعی کنید با مطالعه ی دقیق هر آزمایش، قبل از شروع و انجام آن، از نتایج غیر منتظره جلوگیری کنید.

چنان چه جواب آزمایش مطابق آنچه گفته شده نبود، مجددا با دقت دستورالعمل را بخوانید و از قدم اول شروع کنید.

واکنش های شیمیایی در دهان شما

هدف

نشان دادن این که جویدن بخشی از یک واکنش شیمیایی است.

مواد و وسایل

تنتورید

قطره چکان

کاغذ روغنی

نان

روش

دو قطعه کوچک مربع شکل به ابعاد 5/2 سانتی متر از یک تکه نان سفید را ببرید.

یک قطعه از آن را در دهان بگذارید و 30 بار بجوید تا نان به شکل له شده در آید. سعی کنید تا آنجا که می توانید آن را  با آب دهان مخلوط کنید.

نان له شده و مخلوط بزاق فراوان را روی کاغذ روغنی قرار دهید.

تکه نان دوم را به همان حالت خشک روی کاغذ روغنی دیگر بگذارید.

4 قطره ید به هر دو تکه نان اضافه کنید.

نتیجه

نان جویده نشده به رنگ ارغوانی تیره در می آید، ولی نان آغشته به بزاق تیره رنگ نمی شود.

اما چرا

نشاسته ی داخل نان با ید ترکیب می شود و تشکیل یک مولکول نشاسته – ید می دهد. این مولکول ها به رنگ ارغوانی تیره هستند. جویدن نان آن را با بزاق مخلوط می کند. بزاق یا آب دهان از نظر شیمیایی مولکول های بزرگ نشاسته را به مولکول های کوچک تر شکر تبدیل می کند. شکر در برابر ید واکنش نشان نمی دهد و به دین ترتیب تغییر رنگی حادث نمی شود.