تبیان، دستیار زندگی
رجمه 2500 كتیبه تخت جمشید بزودی در آمریكا منتشر می شود 2500 كتیبه ایلامی كه از تخت جمشید به دست آمده است، در صورت اعلام موافقت و همكاری دانشگاه شیكاگو در قالب یك مجموعه كتاب پنج جلدی به زبان انگلیسی در آمریكا منتشر خواهد شد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری 18 تیر ماه 1382

ترجمه 2500 كتیبه تخت جمشید بزودی در آمریكا منتشر می شود

2500 كتیبه ایلامی كه از تخت جمشید به دست آمده است، در صورت اعلام موافقت و همكاری دانشگاه شیكاگو در قالب یك مجموعه كتاب پنج جلدی به زبان انگلیسی در آمریكا منتشر خواهد شد.

به گزارش میراث خبر، این كتبیه كه در ابتدا زبان متن و زبان تقریر آنها مشخص نبود، در سال های 1312 تا 1314 از ایران به دانشگاه شیكاگو منتقل و از سال 1316 مطالعه آنها توسط كارشناسان در دانشگاه شیكاگو آغاز شده است.

رمزگشایی زبان این كتیبه ها توسط استاد، "آرنولد پوبل" انجام شد و پس از آن دكتر "ریچارد هلك" ایلامی شناس دانشگاه شیكاگو، مطالعه كتبیه ها را آغاز كرد، و با مرگ او، روند مطالعه و ترجمه كتیبه ها متوقف ماند.

اكنون پس از گذشت چندین سال از مرگ هلك، دكتر عبدالمجید ارفعی به همراه تعدادی از استادان دانشگاه شیكاگو، متن های یادشده را با اصل كتیبه ها تطبیق داده و آنها را به زبان انگلیسی ترجمه كرده است.

زمان دقیق كتیبه های ایلامی تخت جمشید ، برمبنای محاسبه ای كه بر ماه های ایرانی و سال های كبیسه انجام شد وهمچنین با وجود  نام داریوش در یكی از كتیبه ها ، مشخص شده است.

به گفته ارفعی ، قرار بود این كتیبه ها سال گذشته به ایران بازگردانده شوند، اما این امر هنوز محقق نشده است.