تبیان، دستیار زندگی
تخم مرغ‌های سفره هفت سین را می‌توان به شیوه‌های مختلف، و حتی به شكل گلدان و شمع استفاده كرد!
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعید سخایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی

آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی


تخم مرغ‌های سفره هفت سین را می‌توان به شیوه‌های مختلف، و حتی به شكل گلدان و شمع استفاده كرد!


 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
 • آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی
  آموزش ساخت گلدان و شمع تخم مرغی

باشگاه كاربران تبیان

مطالب مرتبط:

ویژه نامه تزئینات سفره هفت سین

طرح‌های نقاشی تخم مرغ هفت سین