تبیان، دستیار زندگی
ماهیچه های بدن شما می توانند با یک حرکت ساده اما مهم، کوتاه یا منقبض شوند. هر حرکتی که می کنید، از یک لبخند ساده گرفته تا بلند کردن یک جعبه سنگین، توسط سیستم ماهیچه ای شما انجام می شود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پروژه ای با دست

هدف

  • آشنایی با کار دیگر اعضای مهم بدنتان یعنی ماهیچه ها که انجام مهارت های مهمی را بر عهده دارند.
  • با ساخت دست نمونه بیاموزید ماهیچه ها و زردپی ها چگونه کار می کنند.

ساخت دست نمونه

مواد و وسایل مورد نیاز

  • یک تکه مقوا به اندازه دستتان
  • قلم
  • قیچی
  • نخ

مراحل ساخت پروژه

1. مقوا را برداشته و طرح کلی دست خود را روی آن بکشید.
2. دور شکلی که از دست خود کشیدید را با قیچی ببرید.
3. نخ را به 5 قسمت در حدود اندازه طول دست خود تقسیم کنید.
4. هر قسمت را دور نوک هر انگشت و شست گره زده و آن را به سمت پایین کف دست بکشید. نخ را در همان نقاطی که به انگشتان خود گره زدید به مقوا متصل کنید.
5. سعی کنید نخ ها را از پایین کف دست بکشید، چه اتفاقی می افتد؟

مشاهدات

ماهیچه های بدن شما می توانند با یک حرکت ساده اما مهم، کوتاه یا منقبض شوند. هر حرکتی که می کنید، از یک لبخند ساده گرفته تا بلند کردن یک جعبه سنگین، توسط سیستم ماهیچه ای شما انجام می شود.

ماهیچه های ساعد شما زردپی های بلندی دارند که از طریق تارهای رباطی حرکت می کنند که به نام کارپال تونل در مچ شناخته می شوند.

این ماهیچه ها به شما اجازه می دهند تا انگشتان خود را به سمت کف دستتان خم کنید. همزمان که انگشتان شما خم می شود، شستتان به سمت بالا حرکت می کند. این اتفاق زمانی که نخ های دست نمونه را می کشید هم می افتد.


بخش پروژه های دانش آموزی تبیان