تبیان، دستیار زندگی
اثرات هاگ می توانند برای تشخیص نوع قارچ به وسیله رنگشان استفاده شوند. خلق اثرات هاگ بسیار جذاب و سرگرم کننده است و در پایان می تواند به طور هنرمندانه ای برای تولید طرح های عجیب روی پوستر ها و کارت ها استفاده شود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چاپ هاگ قارچ

هدف

ثبت اثرات هاگ ها در پشت قارچ ها

اطلاعات مورد نیاز

اثرات هاگ می توانند برای تشخیص نوع قارچ به وسیله رنگشان استفاده شوند. خلق اثرات هاگ بسیار جذاب و سرگرم کننده است و در پایان  می تواند به طور هنرمندانه ای برای تولید طرح های عجیب روی پوستر ها و کارت ها استفاده شود. به علاوه شما می توانید طرح های هاگ ها را با قرار دادن آن ها زیر میکروسکوپ مطالعه کنید.

مواد و وسایل مورد نیاز

  • چند عدد قارچ
  • مقوای شطرنجی سیاه و سفید
  • دفتر یادداشت
  • قلم
  • چند پیمانه یا ظرف پلاستیکی
  • اسپری مو
  • ذره بین  یا میکروسکوپ (در صورت تمایل)

زمان تخمین زده برای انجام پروژه

حدود 10 الی 20 دقیقه برای آماده سازی و چند روز برای اینکه اثرات هاگ ها شکل گرفته و خشک شوند.

مراحل انجام کار

1. ساقه قارچ ها را به آرامی از کلاهک هایشان جدا کنید. اگر ذره بین دارید به زیر کلاهک ها نگاه کرده و پره های نرم و زایده دار آنها را مشاهده کنید.

2. کلاهک قارچ ها را روی مقوای شطرنجی سیاه و سفید قرار دهید طوری که پره ها در تماس با مقوا قرار بگیرند.

3. پیمانه های پلاستیکی را روی کلاهک ها قرار دهید.

4. بعد از 24 ساعت چک کنید و ببینید اثرات هاگ ها روی مقوا افتاده است. اگر چیزی نبود، آن را 24 ساعت دیگر به همان حالت قبل گذاشته و سپس دوباره چک کنید. به این کار ادامه دهید تا بتوانید اثرات هاگ ها را روی مقوا مشاهده کنید.

5. این اثرات در ابتدا بسیار واضح نمایان می شوند. کلاهک ها را برداشته و اجازه دهید مقوا 24 ساعت دیگر به همان حالت بماند تا اثرات هاگ ها خشک شوند.

6. در فاصله 12 اینچی از مقوا بایستید و اسپری مو را روی اثرات هاگ بزنید تا از آنها محافظت کند .

یادآوری

استفاده از مقوای شطرنجی سیاه و سفید برای پی بردن به وجود رنگدانه ها در قارچ مهم است. اگر مقوای شطرنجی سیاه و سفید ندارید، بهتر است از مقوای کاملا سفید استفاده کنید.

اگر به میکروسکوپ دسترسی دارید می توانید اثرات هاگ را زیر یک اسلاید گذاشته و با میکروسکوپ مشاهده کنید.

مشاهدات

فکر می کنید اثرات هاگ چه طور به نظر می رسند اگر از مقواهای رنگی برای خلق این اثرات استفاده کنید؟  اثرات هاگ ها چه اطلاعاتی را می توانند درباره قارچ ها به ما بدهند؟

نتیجه گیری

هاگ ها شبیه بذر گیاهان هستند. قارچ ها هاگ ها را در داخل پره هایشان تولید می کنند. زمانی که هاگ ها از قارچ رها می شوند روی زمین می افتند یا توسط باد حمل شده و در مکان های دیگر قرار می گیرند. این هاگ ها باعث تولید قارچ های دیگری می شوند، همان طور که بذر گیاهان آن ها را به وجود می آورند.


بخش پروژه های دانش آموزی سایت تبیان