تبیان، دستیار زندگی
در اثر فرسایش، مواد شیمیایی که به دلیل مصارف کشاورزی در خاک وجود دارند، به مجاری آب وارد شده و ایجاد آلودگی می کنند. فرسایش خاک یکی از مشکلات محیط زیستی در سرتاسر دنیاست که بیش از 80 درصد خاک کشاورزی را در جهان تحت تاثیر خود قرار می دهد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرسایش خاک

هدف

اثبات اثرات ویران کننده فرسایش خاک و ضربه ای که به کشاورزی جهانی وارد می کند.

اطلاعات مورد نیاز

فرسایش ساییده شدن خاک و سنگ و ریزش آن هاست. بعضی از عواملی که سبب فرسایش می شوند عبارتند از:

 • نیروی جاذبه،
 • یخبندان،
 • آب،
 • باد و
 • امواج.

در اثر فرسایش، مواد شیمیایی که به دلیل مصارف کشاورزی در خاک وجود دارند، به مجاری آب وارد شده و ایجاد آلودگی می کنند. فرسایش خاک یکی از مشکلات محیط زیستی در سرتاسر دنیاست که بیش از 80 درصد خاک کشاورزی را در جهان تحت تاثیر خود قرار می دهد. زمان زیادی طول می کشد تا خاک در اثر خورد شدن صخره ها و دیگر رویدادهای طبیعی تشکیل شود. بدون خاک گیاهان نمی توانند رشد کنند.  خاک باید برای استفاده نسل های آینده از خطر فرسایش محافظت شود .

مواد و وسایل مورد نیاز

 • 3 ظرف پلاستیکی
 • پارچ آب
 • 3 پیمانه شن
 • پیمانه کاغذی
 • قلم
 • دفتر یادداشت
 • پارچه

زمان تخمین زده برای انجام پروژه

حدود 30 دقیقه

مراحل انجام کار

1. ظرف ها را به فاصله 6 اینچ از یکدیگر قرار دهید.

2. یک پیمانه شن را داخل هر ظرف بریزید.

3. در دو ظرف شن ها را به صورت تپه های کوچک در آورید. در ظرف سوم شن را در کف ظرف کاملا پخش کنید. ( ممکن است برای این کار به شن بیشتری احتیاج داشته باشید.)

4. پیش بینی کنید که چه اتفاقی می افتد اگر روی یکی از تپه های شما باران ببارد و اگر روی شن پخش شده ببارد چطور؟ پیش بینی خود را در دفتر یادداشت کنید.

5.  یک سوراخ کوچک در ته پیمانه کاغذی خود ایجاد کنید. انگشت خود را روی سوراخ نگه داشته و پیمانه را تا نیمه با آب پر کنید.

6. پیمانه را در فاصله تقریبی 12 اینچ بالای ظرفی که شن را کف آن پخش کرده اید نگه دارید. انگشت خود را از روی سوراخ برداشته تا آب  به پایین چکه کند. زمانی که آب داخل پیمانه تمام شد آن را کنار گذاشته و اتفاقی که روی شن ها افتاده را یادداشت کنید.

7. این بار گام 6 را با یکی از ظرف هایی که شن را در آن به صورت تپه درآورده بودید تکرار کنید. فراموش نکنید که نیمی از پیمانه را با آب پر کنید و آن را به فاصله 12 اینچ از مرکز تپه نگه دارید. نتیجه را در دفتر خود یادداشت کنید.

8. تپه شن موجود در ظرف سوم را با پارچه بپوشانید. این پارچه نشانگر گیاهانی است که ممکن است روی تپه شما برویند. پیمانه را تا نیمه  از آب پر کنید و اجازه دهید آب از آن روی تپه ای که با پارچه پوشانده اید چکه کند تا پیمانه خالی شود. سپس نتیجه را در دفتر خود یادداشت کنید.

یادآوری

اگرکنار ساحل زندگی نمی کنید می توانید شن را خریداری کنید!

مشاهدات

شکل زمین چگونه می تواند بر میزان فرسایش موثر باشد؟
پارچه روی تپه شنی چگونه بر سرعت فرسایش تاثیر می گذارد؟
از بین سه ظرف، در کدام یک بیشترین میزان فرسایش رخ داده است؟
در کدام یک کمترین میزان فرسایش را مشاهده می کنید؟

نتیجه گیری

شن و پارچه ثابت می کنند که چگونه درختان، علف ها و دیگر گیاهان به حفاظت از زمین کمک می کنند. آن ها از خاک در برابر فرسایش سریع محافظت کرده و تقریبا شبیه چسبی عمل می کنند که ذرات خاک را کنار هم نگه می دارد. بدون این عناصر خاک در مدت زمان کمتری فرسایش خواهد یافت.


بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان