تبیان، دستیار زندگی
رنگ های کاهنده رنگ های اصلی برای رنگ آمیزی کاهنده در هنر شامل کین، زرد و مگنتا هستند. وقتی که این رنگ ها با هم ترکیب می شوند جزیی از رنگ سیاه را تشکیل می دهند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رنگ های فرعی

هدف

شناسایی نحوه به دست آمدن رنگ های فرعی از رنگ های اصلی

اطلاعات مورد نیاز

هفت رنگ وجود دارند که در طول موج های نور مریی قرار دارند. این رنگ ها قرمز، زرد، سبز، آبی، نارنجی، نیلی و بنفش هستند. نور مریی طول موج های بین 400 تا 700 نانومتر را شامل می شود. رنگ های مریی از بلندترین تا کوتاه ترین طول موج به این ترتیب هستند: بنفش، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز.

رنگ های افزاینده سه رنگ اصلی برای رنگ آمیزی افزاینده وجود دارد. این سه رنگ عبارتند از: قرمز، سبز و آبی که اغلب با نام اختصاری RGB در دنیای مجازی شناخته می شوند. تمامی عکس های کامپیوتری از ترکیب این سه رنگ اصلی استفاده می کنند. وقتی که این رنگ ها به هم اضافه می شوند، جزیی از رنگ سفید را تشکیل می دهند.

رنگ های کاهنده رنگ های اصلی برای رنگ آمیزی کاهنده در هنر شامل کین، زرد و مگنتا هستند. وقتی که این رنگ ها با هم ترکیب می شوند جزیی از رنگ سیاه را تشکیل می دهند.

ما  در این آزمایش آرایشی از رنگ های فرعی را که از رنگ های اصلی قرمز، زرد و آبی مشتق می شوند با استفاده از کاغذ سلوفان (کاغذی نازک و شفاف از جنس سلولز) ایجاد خواهیم کرد.

 وسایل مورد نیاز

  • چراغ قوه
  • سلوفان قرمز
  • سلوفان آبی
  • سلوفان زرد
  • نوار چسب
  • قلم
  • دفتر یادداشت

 زمان تخمین زده شده برای آزمایش

حداقل 5 دقیقه به میزان خلاقیت شما

مراحل انجام آزمایش

1. بخشی از منزلتان را که دیوار سفید داشته باشد بیابید.  دیوار باید سفید خالص باشد نه رنگ های نزدیک به سفید مانند شیری.

2. سر چراغ قوه را با یک صفحه سلوفان قرمز بپوشانید. سپس روی سلوفان قرمز یک صفحه سلوفان زرد قرار دهید.  چراغ قوه را روشن کرده و نور آن را روی دیوار بیاندازید. چه رنگی را می بینید؟ نتیجه را در دفتر خود یادداشت کنید.

3.  سلوفان زرد را بردارید.

4. اکنون صفحه سلوفان قرمز را با  صفحه سلوفان آبی بپوشانید. چراغ قوه را روشن کرده و نور آن را روی دیوار بیندازید. چه رنگی را می بینید؟ نتیجه را در دفتر خود یادداشت کنید.

5. هر دو صفحات سلوفان آبی و قرمز را از جلوی چراغ قوه بردارید.

6. سر چراغ قوه را ابتدا با صفحه سلوفان آبی بپوشانید. سپس روی سلوفان آبی یک صفحه سلوفان زرد قرار دهید. چراغ قوه را روشن کرده و نور آن را روی دیوار بیاندازید. چه رنگی را می بینید؟ نتیجه را در دفتر خود یادداشت کنید.

7. چه رنگ های دیگری را می توانید با چراغ قوه و سلوفان درست کنید؟ ترکیب های دیگر را امتحان کنید!.

یادآوری

اگر سلوفان های شما چسبان نیستند باید به کمک نوار چسب آن ها را به سر چراغ قوه بچسبانید.

مشاهدات

  • چه رنگ هایی را با چراغ قوه و سلوفان ایجاد کردید؟
  • آیا توانستید رنگ های فرعی دیگری هم علاوه بر رنگ های این آزمایش درست کنید؟
  • فکر می کنید می توانید با صفحات سلوفان رنگ سیاه هم درست کنید؟ امتحان کنید!

نتیجه گیری

رنگ های اصلی برای رنگ آمیزی کاهنده در هنر از قرمز، آبی و زرد تشکیل می شوند. زمانی که این رنگ ها با هم ترکیب می شوند، رنگ های فرعی از قبیل سبز، نارنجی و بنفش را تشکیل می دهند.

وفتی که شما ترکیب کاغذهای سلوفان را روی چراغ قوه قرار می دهید و نور آن را روی دیوار می اندازید، در واقع رنگ های فرعی یا ثانوی را ایجاد می کنید!


بخش پروژه های دانش آموزی سایت تبیان