تبیان، دستیار زندگی
دانیل برنولی دانشمند بزرگ (1700-1782) در قرن هجدهم میلادی زندگی می کرد او دانشمند و ریاضی دان سوئیسی بود که این پدیده را کشف کرد. شرح این پدیده به صورت زیر است....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون برنولی

هدف

  • اثبات قانون برنولی

اطلاعات مورد نیاز

دانیل برنولی دانشمند بزرگ (1700-1782) در قرن هجدهم میلادی زندگی می کرد، او دانشمند و ریاضی دان سوئیسی بود که این پدیده را کشف کرد. شرح این پدیده به صورت زیر است:

وقتی مایع یا گازی در حال حرکت است، فشار کم می شود: و هنگامی که این حرکت سریع تر می شود، فشار به شدت کاهش می یابد.

این همان دلیلی است که باعث می شود یک هواپیما پرواز کند و در هوا تعادل داشته باشد و حتی هلی کوپتر پرواز کند. بال های هواپیما طوری طراحی شده است که میزان هوایی که از یخش بالایی بال ها حرکت می کند، بسیار سریع تر از مقدار جریان هوایی است که از بخش پایینی بال هواپیما می باشد. طبق اصل برنولی، سیالی که سرعت بیشتری دارد، حرکت کرده و فشار کاهش می یابد. در نتیجه، فشار بالای هواپیما کاهش می یابد و هواپیما در آسمان حرکت می کند.

مواد مورد نیاز

  • پین نقشه کشی
  • قطعه های مقوایی
  • حلقه ی پنبه ای (ماسوره پنبه ای)

زمان مورد نیاز برای انجام این آزمایش

کمتر از 5 دقیقه

مراحل انجام آزمایش

1- یک پین نقشه کشی را در مرکز یک قطعه مقوا قرار دهید.
2- روی نقطه بالایی پین نقشه کشی، حلقه پنبه ای را قرار دهید.
3- حلقه پنبه ای را در یک دست و مقوا را در دست دیگر بگیرید.
4- با تمام قوت خود، از درون حلقه پنبه ای فوت کنید.
5- به طور همزمان برگه مقوا را رها کنید.

تدکر

دقت کنید که دقیقا وسط مقوا سوراخ شده باشد و تقارن خوبی در دو طرف مکان سوراخ شده مقوا وجود داشته باشد.

مشاهدات

تا زمانی که شما درون حلقه پنبه ای فوت می کنید، مقوا نخواهد افتاد.

نتیجه گیری

با فوت کردن در حلقه پنبه ای، شارش هوا با سرعت زیادی در بالای مقوا ایجاد می شود، در نتیجه فشار هوا در بخش بالایی مقوا کاهش می یابد. نیروی حاصل از فشار هوای زیاد زیر مقوا  بر نیروی گرانش غلبه می کند. به این شیوه می توان قانون برنولی را ثابت کرد.


بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان