تبیان، دستیار زندگی
آفتاب چه چیزهایی را پاك می‌كند؟ و چه شرایطی باید حاكم باشد تا آنها را پاك كند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در چه شرایطی زمین پاك کننده می‌شود؟

راه رفتن

سئوال: زمین چه چیزهایی را پاك می‌كند؟

جواب: زمین ته كفش و كف پا را پاك می‌كند و به نظر بعضی از فقهاء، كف پای مصنوعی و ته عصا و نعل چهار پایان و چرخ ماشین و گاری هم به وسیله راه رفتن روی زمین پاك می‌شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م183)

سئوال: اگر پای انسان (مثلاً) به غیر از راه رفتن نجس شود آیا زمین آن را پاك می‌كند؟

جواب: نجاستی كه به غیر راه رفتن به پا رسیده است با راه رفتن پاك نمی‌شود و باید با آب تطهیر شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م183)

سئوال: آیا شیشه‌های معمولی درب و پنجره، مانع مطهریت آفتاب هستند یا نه؟ و اگر پشت خود شیشه نجس باشد، با تابیدن آفتاب بر روی آن پاك می‌شود؟

جواب: اگر مانع تابش آفتاب بر جایی نجس نباشد، مانع مطهر بودن نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج1, س338)

سئوال: آفتاب چه چیزهایی را پاك می‌كند؟ و چه شرایطی باید حاكم باشد تا آنها را پاك كند؟

جواب: آفتاب، زمین و ساختمان و چیزهایی كه مانند درب و پنجره در ساختمان به كار برده شده، و همچنین میخی را كه به دیوار كوبیده‌اند و جزء ساختمان حساب می‌شود با شش شرط پاك می‌كند:

آنكه چیز نجس به طوری تر باشد كه اگر چیز دیگر به آن برسد تر شود، پس اگر خشك باشد باید به وسیله‌ای آن را تر كنند تا آفتاب خشك كند.

2. آنكه اگر عین نجاست در آن چیز باشد، پیش از تابیدن آفتاب آن را برطرف كنند.

3. آنكه چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نكند، پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشك كند، آن چیز پاك نمی‌شود، ولی اگر ابر به قدری نازك باشد كه از تابیدن آفتاب جلوگیری نكند اشكال ندارد.

4. آنكه آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشك كند. پس اگر مثلاً چیز نجس به وسیله‌ی باد و آفتاب خشك شود، پاك نمی‌گردد، ولی اگر باد به قدری كم باشد كه نگویند به خشك شدن آن چیز نجس كمك كرده، اشكال ندارد.

5. آنكه آفتاب مقداری از بناء و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته، یك مرتبه خشك كند، پس اگر یك مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشك كند، و دفعه‌ی دیگر زیر آن را خشك كند، فقط روی آن پاك می‌شود و زیر آن نجس می‌ماند.

6. آنكه ما بین روی زمین یا ساختمان كه آفتاب به آن می‌تابد با داخل آن، هوا یا جسم پاك دیگری فاصله نباشد.

(ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م191)

سئوال: چقدر راه رفتن روی زمین موجب پاك شدن می‌شود؟

جواب: بهتر است پانزده قدم یا بیشتر راه برود. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م185)

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم (بخش استفتائات)

مطالب مرتبط:

وضو با ناخن مصنوعی

چند مسئله در باب غسل و وضو

حکم کاشت ناخن

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.