دولت الکترونیک را می توان چنین تعریف کرد: به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح خدمات رسانی.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شناخت بیشتر دولت الکترونیک

(قسمت اول)


دولت الکترونیک را می توان چنین تعریف کرد: به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح خدمات رسانی.

شناخت بیشتر دولت الکترونیک

مهم ترین نتیجه این امر، افزایش رضایت مردم خواهد بود به شرطی که پیاده سازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد. به عبارت دیگر، دولت الکترونیکی با این که می تواند یک گام اساسی برای دولت ها باشد، چالش برانگیز نیز است. اگر دولت ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس، در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، دولت الکترونیکی منجر به شکاف طبقاتی بیش تر در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم و افزایش مشکلات خواهد شد.

 

كاربرد شبكه اینترنت توسط سازمانهای دولتی جهت ارایه خدمات و اطلاعات به مردم، شركتها و سایر سازمانهای دولتی یكی دیگراز تعاریف دولت الكترونیكی است.

متخصصان و كارشناسان، دولت الكترونیكی را سازمانی مجازی بدون ساختمان و دیوار توصیف می‌كنند كه خدمات دولتی را بدون واسطه بصورت 24 ساعته و هفت روز هفته به مشتریان ارائه می‌دهد.

به عبارتی دولت الكترونیكی به مجموعه ارتباطات الكترونیكی میان دولت، شركتها و شهروندان و كاركنان دولت كه از طریق شبكه اینترنت برقرار می‌شود اطلاق می‌گردد.

یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت کنندگان خط مشی و مشتریان خدمات دولتی شود

وجوه دولت الکترونیکی

در مبانی دولت الکترونیکی وجه های مختلفی برای آن قایل شده اند و از یک نقطه نظر می توان سه وجه کلی را برای آن در نظر گرفت:

1. Government to Government    G2G

2. Government to business    G2B

3. Government to citizen   G2C

 

Government to Supplier و Government to Employee از دیگر وجوهی هستند که می توان آنها را در ارتباط با بخش های فوق در نظر گرفت. در عموم کشورها با وجود این که وجه G2G، زیر ساختار دولت الکترونیکی را تشکیل می دهد و به عبارت دیگر نقش back office را ایفا می کند، به دلیل اهمیت یافتن خدمات مشتری مدار، دو وجه G2B و G2C که به عبارتی نقش front office را ایفا می کنند، اهمیت بیش تری در پیاده سازی یافته اند.

شناخت بیشتر دولت الکترونیک

مزایای دولت الكترونیكی

از جمله مزایایی كه برای دولت الكترونیكی برشمرده شده عبارت است از:

1- افزایش اختیارات شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و اداره موثرتر امور دولتی

2- بهبود ارتباطات میان سازمانهای دولتی با تجارت و صنعت و سایر سازمانهای دولتی

3- افزایش دقت و شفافیت در كارهای دولتی

4- رشد درآمدهای دولت و كاهش هزینه‌های آن

5- ارتقاء كارآیی سیستم‌های اقتصادی و ایجاد شفافیت برای جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی و پشتیبانی در كشورهای در حال توسعه

6- ایجاد احساس بهتر در مشاركت اجتماعی و اصلاح تصمیم‌گیریها و پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه

شناخت بیشتر دولت الکترونیک

7- افزایش‌ سطوح‌ خدمات‌ مشتری‌ و کاهش‌ هزینه‌ها

8-  توزیع‌ اطلاعات‌

9-  با جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ به تصمیم‌ گیران‌ ‏کمک‌ می شود‏ تا اثربخش‌تر به‌ شهروندان‌ خدمت‌رسانی کنند‌

10- کمک‌ به‌ تمرکز گرایی‌ در برخی‌ فعالیت‌ها

11-  مدیریت دولتی کاراتر

12-  تسهیلات و سرعت بیشتر

13- کاهش فساد اداری و شفافیت بیشتر امور

14-  گسترش فرهنگ خود خدمات رسانی

15-  انجام فعالیت های مالی و اعتباری

16-  شرکت درانتخابات

17-  پر کردن فرم های الکترونیکی برای مقاصد مختلف

18- تعامل با نهادهای  مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی

 

راهکارهای دولت الکترونیکی

در هر یک از این وجوه، دولت الکترونیکی باید کمک رسان و اهرمی برای ارتقای سطح خدمات باشد. به همین دلیل در کلیه فعالیت هایی که در این راستا صورت می گیرد باید راهکارهای زیر در نظر گرفته شود:

1. ساده سازی نحوه ارایه خدمات به مشتریان و تسهیل دسترسی به آنها

2. بهبود کارآیی و اثربخشی دولت از طریق حذف لایه ها و سطوح مدیریتی

3. تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات از این طریق که مشتری مداری جایگزین بوروکراسی اداری شود

4. بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی در خصوص نیازهای آنان

5. ساده سازی فرآیندهای کسب و کار موسسات، کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید

6. ایجاد بینش نتیجه گرایی در دولت

7. افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور دولتی

در این بحث، مشتری می تواند هر یک از مردم، بخش خصوصی و یا حتی دیگر سازمان های دولتی باشد.

شناخت بیشتر دولت الکترونیک

زمینه‌های كاربرد دولت الكترونیكی

دولت الكترونیكی دارای كاربردهای متفاوتی است كه می‌توان آنها را در 4 گروه زیر دسته‌بندی كرد:

ارتباط دولت با شهروندان (از اطلاع رسانی به مردم تا پرداخت صورت حسابهایی مانند قبوض آب، برق، تلفن، و جریمه های ترافیكی از طریق شبكه اینترنتی را شامل می شود).

ارتباط دولت با تجارت و صنعت (مانند صدور مجوز و گواهی نامه ها، انجام خرید و فروش كالا و خدمت از طریق اینترنت)

ارتباط دولت با كاركنان (هدف ارایه اطلاعات به كاركنان دولتی با استفاده از شبكه های داخلی دولتی - اینترانت- اطلاعاتی مانند اطلاعات پرسنلی، مزایا، بازنسشتگی پرسنل و آخرین اخبار مربوط به فعالیت ها و درخواستهای سایر كاركنان انجام می گیرد)

ارتباط دولت با دولت (ارتباط سازمانهای دولتی با یكدیگر از طریق شبكه های داخلی است)

 

تحقق دولت الکترونیکی

یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت کنندگان خط مشی و مشتریان خدمات دولتی شود.

همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مساله ای مربوط به مراوده الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بیش تر و قابل اعتماد بودن خدمات است. تمام دولت ها در تلاش هستند تا خود را برای اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی آماده کنند. طبق نظریه «کارو» برای تحقق دولت الکترونیکی در جامعه اقدامات زیر ضروری است:

1. رهبری جامعه از بالای هرم

2. ایجاد بینش سازمانی

3. تعهد به تامین منابع

4. حمایت واقعی از تغییر و تحول

5. اجرای سریع

 

         ادامه دارد...

 

فرآوری: مریم نایب زاده

بخش دانش و زندگی تبیان


منبع:  itanalyze،icecc، ictec.msy