تبیان، دستیار زندگی
اگر وقت نماز رسیده باشد ولی انسان تمیز نباشد مثلاً یك هفته گذشته كه به حمام نرفته باشد آیا اول نماز را به جا آورد بهتر است یا به حمام برود و تمیز شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اگر بین نماز صبح خورشید طلوع کند، نماز اداست یا قضا؟

نماز

سۆال: آیا می‌شود در وسط اذان دادن نماز خواند، یا باید صبر كنیم تا اذان تمام شود؟

جواب: اگر با شروع اذان یقین به داخل شدن وقت نماز پیدا می‌كنید می‌توانید نماز را شروع نمایید و الا صبر كنید تا اذان تمام شود و یقین به دخول وقت پیدا كنید(ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م 742 و ص462, س374)

سۆال: اگر وقت نماز رسیده باشد ولی انسان تمیز نباشد مثلاً یك هفته گذشته كه به حمام نرفته باشد آیا اول نماز را به جا آورد بهتر است یا به حمام برود و تمیز شود؟

جواب: اگر لباس و بدن او پاك باشد نماز اول وقت بر حمام رفتن فضیلت و برتری دارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م751)

سۆال: نماز و روزه فرد مسلمانی كه در قطب جنوب و یا شمال به سر می‌برد در حالی كه شش ماه از سال روز و شش ماه شب می‌باشد چگونه است؟ و یا فرد مسلمانی كه در كره ماه به سر می‌برد چگونه است؟

جواب: در مورد سۆال می‌توانند نماز خود را مطابق مناطق معتدله و یا مطابق نزدیكترین شهری كه شب و روز معین دارد انجام دهند و در كره ماه هم اگر روز و شب معین نداشتند به همین نحو عمل می‌كنند. (ر.ك تحریر الوسیله, ج2, ص638)

سۆال: اگر در میان خواندن نماز صبح خورشید طلوع كند آیا نماز خوانده شده اداء است یا قضا؟

جواب: اگر یك ركعت از نماز شما قبل از طلوع خورشید خوانده شده باشد نماز اداء است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م 748)

سۆال: اگر در نماز با ضیق وقت مواجه شدیم آیا می‌شود در نماز اولاً تسبیحات اربعه را یك بار ادا كنیم؟ ثانیاً قنوت را نخوانیم و ثالثاً نماز را نشسته بجا آوریم؟

جواب: در ضیق وقت یك بار خواندن تسبیحات اربعه و حذف قنوت مانعی ندارد و حتی در ضیق وقت می‌توان سوره را هم حذف نمود اما نشسته خواندن كه تأثیری در سرعت نماز ندارد جایز نیست. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1006 و م970)

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم

مطالب مرتبط:

احکام نماز جماعت

ثواب نماز جماعت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.