تبیان، دستیار زندگی
روز یازدهم اسفندماه کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان در دبیرستان هراتی با موضوع آسیب شناسی فضای مجازی، استفاده از فرصتهای این فضا و معرفی سایت تبیان برگزارشد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان

 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان جهت اولیاء دانش آموزان

گزارش : تبیان اصفهان
بخش سفیران تبیان