آمارگیری، وارد کردن داده ها در نرم افزار EXCEL و یا هر نرم افزار آماری دیگر و تحلیل داده ها...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : علیرضا سرمدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغذیه مناسب و تناسب اندام - جلسه هفتم و هشتم

غذا و سلامتی


اهداف جلسه: آمارگیری، وارد کردن داده ها در نرم افزار EXCEL و یا هر نرم افزار آماری دیگر و تحلیل داده ها


زمان عملیاتی: با توجه به حجم داده ها، زمان وارد سازی آنها در نرم افزار بیشتر می شود.


وسایل لازم:
کامپیوتر


روند کار
پس از تکمیل فرم ها، دانش آموزان می بایست داده ها را در نرم افزار EXCEL وارد کرده و آنها را تفسیر کنند. برای این کار راهنمای استفاده از نرم افزار را مطالعه فرمایید.
هم چنین می توانید دانش آموزان را راهنمایی کنید تا برای تفسیر داده ها از معلم آمار مدرسه کمک بگیرند.
حالا با توجه به نتایج به دست آمده، دانش آموزان عوامل دیگری به جز میزان کالری دریافتی را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر وزن شناخته اند.
با توجه به اطلاعات کسب شده در طول پروژه ، آنها قادر خواهند بود رژیم غذایی متناسب با کالری مورد نیاز افراد به همراه پیشنهاداتی برای اصلاح برخی عادات و یا فعالیت های بدنی ( با توجه به فرضیه های ثابت شده) به دیگران بدهند.

 

ارزیابی:
یک نمونه از بین گروه هدف را انتخاب کرده و با توجه به اطلاعات موجود در پرسشنامه تکمیل شده توسط فرد، از دانش آموزان بخواهیدرژیم غذایی و پیشنهادات اصلاح رفتاری برای این فرد را بنویسند. (رژیم غذایی باید متنوع بوده و همه ی ترکیبات ضروری را به بدن برساند و علاوه بر آن، تا هر امکان مطابق سلیقه ی فرد باشد.)

 

منابع بیشتر

 

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

 

تغذیه و تناسب اندام – جلسه اول 
تغذیه و تناسب اندام – جلسه دوم
تغذیه و تناسب اندام – جلسه سوم
تغذیه و تناسب اندام – جلسه چهارم
تغذیه و تناسب اندام – جلسه پنجم
تغذیه و تناسب اندام – جلسه ششم

تغذیه و تناسب اندام - جلسه هفتم و هشتم