تبیان، دستیار زندگی
در این درس در رابطه با نحوه ی طرح سوالات پرسش نامه تمرین می کنیم....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغذیه و تناسب اندام - جلسه  پنجم


اهداف آموزشی: تمرین نحوه ی طرح سوالات پرسشنامه.

اهداف رفتاری: تحلیل اطلاعات به دست آمده درباره ی دانش آموزان چاق مدرسه.

زمان عملیاتی:

30 دقیقه
مواد و وسایل مورد نیاز

• تخته سیاه
•  کاغذ
•  قلم
•  مقوا


روند کار
از دانش آموزان بخواهید گزارشی از جمع آوری اطلاعات و مصاحبه هایی که انجام داده اند به طور مختصر بدهند و بگویند چه نکات و فرضیه های جدیدی به دست آورده اند؟

فعالیت:
حالا از آنها بخواهید فرضیه ها را دسته بندی کرده و فرضیه ها یا سوال هایی را که به نظرشان مهم تر است و یا به پاسخ آن مطمئن نیستند انتخاب کنند.
دانش آموزان می بایست هر کدام از این موارد را به شکل سوال مشخصی با چند گزینه در آورند. به عنوان مثال:
چه مواقعی سوسیس، همبرگر یا ساندویچ های مشابه می خورید؟
• هر روز
• هفته ای یک تا دو بار
• کم تر از هفته ای یک بار
• به ندرت یا هیچ گاه

نمونه ی سوال زیر درست نیست:
در روز چقدر پشت کامپیوتر می نشینید؟
• خیلی زیاد
• زیاد
• متوسط
• کم
• اصلا

چون گزینه ها معیار دقیقی ندارند. مثلا گزینه ها باید به این صورت باشند:
 
• بیشتر از 3 ساعت
• بین 2 تا سه ساعت
• بین 1 تا 2 ساعت
• کمتر از یک ساعت
• اصلا

همچنین پرسش ها می تواند به صورت بله/ خیر باشد:

مثلا: آیا در خانواده ی شما افراد چاق وجود دارند؟

بله.... خیر........


تکلیف: چند مورد از طراحی سوالات پرسشنامه را با دانش آموزان انجام دهید و از آنها بخواهید تا جلسه ی آینده پرسشنامه را به این روش تکمیل کنند.
درباره ی نتایج به دست آمده از آمارگیری اولیه هم با دانش آموزان صحبت کنید و از آنها بخواهید تعداد و درصد دانش آموزان را در 4 گروه لاغر- متناسب- دارای اضافه وزن و چاق –با توجه به میزان BMI محاسبه شده، به دست بیاورند.

همچنین از آنها بخواهید برای جلسه ی آینده به این سوال پاسخ دهند:

میزان کالری موجود در غذاهای رایج چقدر است؟
ارزیابی
 
منابع بیشتر

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

تغذیه و تناسب اندام – جلسه اول 
تغذیه و تناسب اندام – جلسه دوم
تغذیه و تناسب اندام – جلسه سوم
تغذیه و تناسب اندام – جلسه چهارم
تغذیه و تناسب اندام – جلسه پنجم
تغذیه و تناسب اندام – جلسه ششم

تغذیه و تناسب اندام - جلسه هفتم و هشتم