تبیان، دستیار زندگی
در تاریخ نهم اسفندماه 92 به همت دفتر تبیان اصفهان کارگاه آموزشی جهت سفیران دختر نواحی 1و 2 و3 برگزار گردید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران پسر نواحی 1و 2 و3

 • کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران پسر نواحی 1و 2 و3
  کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران پسر نواحی 1و 2 و3
 • کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران پسر نواحی 1و 2 و3
  کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران پسر نواحی 1و 2 و3
 • کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران پسر نواحی 1و 2 و3
  کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران پسر نواحی 1و 2 و3
 • کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران پسر نواحی 1و 2 و3
  کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران پسر نواحی 1و 2 و3
 • کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران پسر نواحی 1و 2 و3
  کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران پسر نواحی 1و 2 و3

گزارش : تبیان اصفهان

بخش سفیران تبیان