تبیان، دستیار زندگی
نوع دیگر از واكنش هسته‌ای وجود دارد كه در طی آن چند هسته سبك یك هسته سنگین را تولید می‌كنند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همجوشی هسته ایی

نوع دیگر از واكنش هسته‌ایی وجود دارد كه در طی آن چند هسته سبك یك هسته سنگین را تولید می‌كنند. در این شرایط جرم هسته محصول از مجموع جرم هسته‌های اولیه كمتر است. بنابراین انرژی زیادی تولید می‌شود.

وقتی یك پروتون و نوترون به هم رسیده و تركیب می شوند،2.2 میلیون eV انرژی آزاد می شود.

مشابه این پدیده در خورشید روی می‌دهد. در آنجا 4 هسته هیدروژن تبدیل به هسته هلیم می‌شوند و انرژی زیادی تولید می‌گردد.

+e پوزیترون است ذره‌ایی كه جرمی برابر جرم الكترون دارد ولی بار آن مثبت است.

چنین واكنشی كه هسته سنگینی از تركیب هسته‌های كوچك به دست می‌آید را "همجوشی هسته ای" می‌گویند.

در شكل مقابل همجوشی هیدروژن و دوتریوم به نمایش گذاشته شده است.

  • به نظر شما حاصل این فرآیند چیست؟
  • به نظر شما چه مشكلی بر سر راه همجوشی هسته‌ای قرار دارد؟

هسته‌ها دارای بار مثبت هستند و برای نزدیك كردن آن ها به یكدیگر انرژی زیادی لازم است به عبارتی اگر بخواهیم آن ها را به هم نزدیك كنیم باید شتاب زیادی به آن ها بدهیم كه برای شتاب دادن آن ها باید انرژی و هزینه زیادی صرف كنیم و شتاب دهنده‌های قوی بسازیم.

  • به نظر شما در خورشید واكنش همجوشی چگونه انجام می‌شود؟
  • آیا در خورشید شتاب دهنده‌های قوی وجود دارد تا ذرّات را شتاب دهند؟

همه می‌دانید كه جواب منفی است. دمای درون خورشید در حدود 2*107.C است كه در چنین دمایی هسته‌ها انرژی لازم برای نزدیك شدن به هم را كسب می‌كنند، روی كره زمین هم اگر چنین دمایی ایجاد كنیم می‌توانیم همجوشی را به راحتی انجام دهیم. پس از همین حالا به فكر ساخت یك خورشید كوچك روی كره زمین باشید!


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا