تبیان، دستیار زندگی
شوهر و فرزندانم در زلزله كشته شده‌اند و معلوم نیست آیا فرزندان قبل از پدر كشته شده‌اند یا پدر قبل از فرزندان آیا اموال متوفی به برادرش تعلق دارد یا به اینجانب و سهم اینجانب از اموال شوهرم به چه میزان خواهد بود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم طلب ارث در زمان زنده بودن والدین!

تقسیم اموال

سۆال: آیا فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر حق مطالبه ارث را دارند؟

جواب: طبق اصول, ارث مربوط به بعد از فوت شخص است و كسی از بستگان و فرزندان حق ندارند در زمان حیات تقاضای ارث بنمایند. بلی پدر می‌تواند هر مقداری بخواهد به فرزند یا سایرین در زمان حیات خود ببخشد ولی بابت ارث محسوب نمی‌شود.

سۆال: دستفروش تنها و غریبی چند سال در كنار خیابان مشغول كار بوده و اكنون فوت شده و قدری مال و دارایی دارد لطفاً بفرمائید چه باید كرد؟

جواب: باید از وارث تحقیق شود اگر وارث او معلوم نشد (و یأس از پیدا شدن او حاصل شود) با اجازه حاكم شرع از طرف وارث به فقیر صدقه بدهند. (استفتائات حضرت امام (ره), ج3, ص373)

سۆال: شخصی وصیت كرده و تمام اموال و دارایی خویش را به همسرش كه یك پسر بچه 8 ماهه دارد واگذار نموده، در ضمن وارثان دیگری نیز دارد آیا این وصیت از نظر شرع مقدس اسلام رسمیت دارد یا نه؟

جواب: اگر در حیات خود اموال را به او بخشیده و به قبض او هم داده مالك شده است و ورثه دیگر حق ندارند ولی اگر قبض محقق نشده به همه ورثه می‌رسد و در صورتی كه وصیت بوده در ثلث تركه نافذ است و بقیه مربوط به همه ورثه است. (استفتائات حضرت امام (ره), ج3, ص374)

سۆال: شوهر و فرزندانم در زلزله كشته شده‌اند و معلوم نیست آیا فرزندان قبل از پدر كشته شده‌اند یا پدر قبل از فرزندان آیا اموال متوفی به برادرش تعلق دارد یا به اینجانب و سهم اینجانب از اموال شوهرم به چه میزان خواهد بود؟

جواب: با فرض شك در تقدم و تأخر و تقارن موت پدر و بچه‌ها تركه پدر به برادرها نمی‌رسد و به همسر و بچه‌ها منتقل و از بچه‌ها به مادرشان می‌رسد و در نتیجه تمام تركه او ملك مادر است كه همسر متوفی است. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص375)

سۆال: آیا حقوق وظیفه و مستمری كارمندان متوفی جنبه ارث و ما ترك دارد؟

جواب: هر مقدار كه بابت حقوق زمان خدمت از دولت طلبكار است جزء تركه محسوب است و طبق قانون ارث بورثه می‌رسد و آنچه را كه دولت ـ طبق مقررات ـ از خودش به بازماندگان كارمند متوفی می‌دهد تابع مقررات دولت است و اختصاصپیدا می‌كند به كسی كه دولت به او می‌پردازد. (استفتائات حضرت امام(ره), ج3, ص384)

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم

مطالب مرتبط:

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

حق قصاص به چه طریقی به ارث میرسد؟

آیا ارث خمس دارد؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.