تبیان، دستیار زندگی
اگر كسی یكی از خویشان خود را عمداً بكشد آیا از او ارث می‌برد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا مسلمان از كافر ارث می‌برد؟

ارث

سۆال: اگر كسی یكی از خویشان خود را عمداً بكشد آیا از او ارث می‌برد؟

جواب: اگر كسی یكی از خویشان خود را عمداً بناحق بكشد، از او ارث نمی‌برد ولی اگر از روی خطا باشد مثل آنكه سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به یكی از خویشان او بخورد و او را بكشد از او ارث می‌برد ولی از دیه قتل ارث نمی‌برد. (توضیح المسائل حضرت امام (ره), ص2784)

سۆال: طبقات ارث را لطفاً بیان فرمائید؟

جواب: كسانی كه بواسطه خویش ارث می‌برند سه دسته هستند: 1) پدر و مادر و اولاد میت و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد هر چه پائین روند هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند. 2) جد یعنی پدربزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدهّ یعنی مادربزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدری باشند یا مادری و خواهر و برادر و با نبودن خواهر و برادر، اولاد ایشان هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند. 3) عمو و عمه و دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند و تا یك نفر از عموها و عمه‌ها و دائی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‌برند. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, م2728)

سۆال: شخصی فوت كرده و ورثه‌اش دختر، همسر و مادرش می‌باشند، تقسیم ارث به چه صورت انجام می‌شود؟

جواب: پس از اداء دیون و وصایای نافذه یك هشتم از ما ترك به زوجه می‌رسد و بقیه هم 4 قسمت می‌شود یك قسمت به مادر و سه قسمت باقیمانده به دختر می‌رسد و بنابر نظر آیات عظام بهجت، تبریزی زوجه از زمین، خانه و باغ مطلقاً ارث نمی‌برد نه از عین آن و نه از قیمت آن، اما آیت الله صافی می‌فرمایند زنی كه از میت فرزند ندارد از زمین خانه ارث نمی‌برد اما از زمین كشاورزی و غیر آن ارث می‌برد اما زنی كه از میت فرزند دارد از زمین خانه هم ارث می‌برد و به نظر همه فقها زوجه از قیمت بنا و اشجار ارث می‌برد. (برگرفته از توضیح المسائل, ج2, م2733, و2771)

سۆال: اگر وارث میت فقط یك نفر از دسته اول باشد آیا همه ارث به این یك نفر می‌رسد؟

جواب: اگر وارث میت فقط یك نفر از دسته اول باشد مثلاً پدر و مادر یا یك پسر یا یك دختر باشد همه مال میت به او می‌رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر یك پسر و یك دختر باشد مال را سه قسمت می‌كنند، دو قسمت را پسر و یك قسمت را دختر می‌برد و اگر چند پسر و چند دختر باشند مال را به طوری قسمت می‌كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد. (توضیح المسائل حضرت امام (ره), ص2731)

سۆال: آیا مسلمان از كافر ارث می‌برد یا خیر عكس مسأله چطور؟

جواب: مسلمان از كافر ارث می‌برد ولی كافر اگر چه پدر یا پسر میت باشد از او ارث نمی‌برد. (توضیح المسائل حضرت امام(ره) ص2783)

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم

مطالب مرتبط:

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

حق قصاص به چه طریقی به ارث میرسد؟

آیا ارث خمس دارد؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.