تبیان، دستیار زندگی
مداری كه مشاهده می کنید یك تقویت كننده صوتی 2 ترانزیستور است كه میتوان از آن بمنظور تقویت صدای خط تلفن استفاده نمود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آمپلیفایر تلفن

مداری كه مشاهده می کنید یك تقویت كننده صوتی 2 ترانزیستور است كه می توان از آن بمنظور تقویت صدای خط تلفن استفاده نمود. طرز استفاده از مدار بسیار ساده بوده و از نظر تغذیه با ولتاژ بین 3 تا 9 ولت كار می كند.

آمپلیفایر تلفن

در مونتاژ به این موارد توجه شود:


1 – پتانسیومتر بترتیب پایه ها در مكان خود نصب شود. چنان كه پایه وسط پتانسیومتر در خانه وسط و دو خانه كناری پتانسیومتر نیز در دو خانه كناری قرار گیرند. ( به شكل مونتاژ شده كیت توجه نمایید )
2 – ترانزیستور T1 چنان نصب شود كه از نظر سطح مقطع بر شكل روی فییبر منطبق شود.
3 – ترانزیستور كتابی T2 چنان نصب شود كه شماره روی بدنه آن به طرف بلندگو قرار گیرد.
4 – نقاط TEL توسط دو رشته سیم و بكمك یك دوشاخه، به پریز تلفن متصل شوند.


همان طور كه بیان شد تغذیه این مدار می تواند بین 3 تا 9 ولت انتخاب شود و باید با رعایت قطب مثبت و منفی به محل BAT متصل شود.
هم چنین برای این كیت به یك بلندگوی معمولی 8 اُهمی نیاز دارید كه پس از تهیه باید توسط دو رشته سیم كوتاه به محل مشخص شده ( علامت بلندگو ) متصل شود.


اینك در صورت برقراری یك ارتباط تلفنی، صدای مكالمات در بلندگو پخش می شودو قدرت صدا توسط پتانسیومتر قابل تنظیم است. نكته مهم در استفاده این مدار آن است كه نباید در نزدیكی دستگاه تلفن مورد استفاده قرار گیرد. نزدیكی كیت و مخصوصاً میكروفونِ دهنی تلفن، باعث اِوجاج و در نتیجه پخش سوت از بلندگو می شود. لذا بهتر است مدار حداقل حدودو 2 تا 3 متر از گوشی تلفن دور تر مورد استفاده قرار گیرد.


برای استفاده بهتر و مخصوصاً صدای قوی تر، لازم است دستگاه همراه بلندگو، داخل قاب مناسبی نصب شود. مخصوصاً قاب مناسب برای بلندگو نقش بسیار مهمی در كیفیت صدا دارد. به عنوان آزمایش می توانید بلندگو را به طور معكوس داخل یك لیوان ( با قطر داخلی تقریباً برابر با قطر بلندگو ) قرار دهید. ملاحظه می شودكه صدا به مراتب قوی تر و با كیفیت بهتری شنیده می شود. لذا هرگز قاب مناسب برای دستگاه فراموش نشود.


البته به دلیل نزدیكی دستگاه تلفن ( میكروفون تلفن ) شما به مدار، طبیعی است كه صدای طرف مقابل ضعیف تر از صدای همین طرف شنیده شود. اما چنان چه منظور شما فقط تقویت صدای طرف مقابل باشد، می توانید گوشی تلفن را باز كنید و ورودی TEL مدار را به دو سیم گوشی تلفن متصل كنید تا فقط صدای طرف ( گوشی ) مقابل تقویت شود.


ترانزیستور درشت این كیت نیازی به نصب رادیاتور ندارد اما در صورت استفاده از ولتاژ بیشتر، ممكن است گرم شود كه مهم نیست.

جهت تهیه کیت می توانید به اینجا مراجعه نمایید.

http: //www. mashhadkit. com/ 

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان - تنظیم: یگانه داودی