تبیان، دستیار زندگی
معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه «زنگ اذان و نماز» الزامی است و بخشنامه آن نیز به همه مدارس سراسرکشور اعلام شده است، در عین حال گفت: اقامه نماز کاملا اختیاری است و برای نخواندن نماز هیچ امتیاز و نمره ای از دانش آموزان کسر نمی شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توقف توسعه کمی مدارس قرآنی/ «زنگ اذان و نماز» الزامی است

توقف توسعه کمی مدارس قرآنی/ «زنگ اذان و نماز» الزامی است


معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه «زنگ اذان و نماز» الزامی است و بخشنامه آن نیز به همه مدارس سراسرکشور اعلام شده است، در عین حال گفت: اقامه نماز کاملا اختیاری است و برای نخواندن نماز هیچ امتیاز و نمره ای از دانش آموزان کسر نمی شود.

حمیدرضا کفاش، افزود: زنگ نماز در برنامه مدارس الزامی است و بخشنامه آن نیز به همه استان ها و مناطق آموزش و پرورش و همچنین مدارس ارسال شده است که بر اساس آن باید در پایان آخرین ساعت آموزشی و نزدیک اذان ظهر، زمانی برای ساعت نماز تعیین شود.

وی افزود: علی رغم اینکه زنگ نماز و اذان در مدارس الزامی و اجباری است، اما خواندن نماز برای دانش آموزان کاملا اختیاری است و اگر فردی در مراسم نماز جماعت شرکت نکند، نمره وی کسر نمی شود.

لذا زنگ نماز الزامی، اما شرکت در آن کاملا اختیاری است.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارس موظفند بر اساس فضای نمازخانه خود، نماز جماعت را برگزار کنند اما شرکت دانش آموزان در نماز جماعت نیز الزامی نیست، چرا که برخی در ساعت دیگری این فریضه را به جای می آورند و برخی نیز به صورت فرادا نماز می خوانند لذا زنگ نماز الزامی، اما شرکت در آن کاملا اختیاری است.

کفاش درباره برنامه جدید آموزش و پرورش برای مدارس قرآنی نیز گفت: برنامه های گذشته مدارس قرآنی همچنان به قوت خود باقی است و آموزش و پرورش برنامه ای برای افزایش کمی این مدارس ندارد، بلکه در صدد توسعه کیفی و ارتقای برنامه های آن است.

به گفته وی، در رویکرد جدید آموزش و پرورش مدارس قرآنی که فقط دارای تابلو باشند و به معنای واقعی برنامه های قرآنی در آن اجرا نشود، یا ارتقامی یابند و یا منحل می شوند، اما آنچه که به طور قطع مشخص است، توقف گسترش کمی و توسعه برنامه های کیفی چنین مدارسی است.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: این مدارس با بخشی از بدهی ها نیز مواجه شده اند که آموزش و پرورش در صدد تامین منابع برای حل مشکل آنهاست.


منبع: خبرگزاری ایسنا

بخش سفیران تبیان