تبیان، دستیار زندگی
دفتر تبیان اصفهان اولین کارگاه آموزشی طرح سفیران را جهت سفیران پسر نواحی 4و 5 در روز 24 بهمن ماه برگزار نمود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5

 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی تبیان برای سفیران نواحی 4و 5

گزارش : تبیان اصفهان

بخش سفیران تبیان