تبیان، دستیار زندگی
چه شرایطی باید باشد تا آب چیز نجس را پاك نماید؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انواع آب‌های مطلق

تصفیه خانه آب - جلسه دوم

سوال: چند چیز نجاست را پاك می‌كند، آنها را نام ببرید؟

ده چیز، نجاست را پاك می‌كند و آنها را مطهرات می‌گویند: 1. آب.    2. زمین.    3. آفتاب.   4. استحاله.   5. انتقال.   6. اسلام.   7. تبعیت    8. برطرف شدن عین نجاست    9. استبراء حیوان نجاست خوار  10. غائب شدن مسلمان. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م 148)

سوال: چه شرایطی باید باشد تا آب چیز نجس را پاك نماید؟

1. آب باید مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و..، چیز نجس را پاك نمی‌كند.

2. آب باید پاك باشد.

3. آنكه وقتی چیز نجس را می‌شوند آب مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزه‌ی نجاست هم نگیرد.

4. آنكه بعد از آب كشیدن چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م149)

سوال: انواع آب‌های مطلق را نام ببرید؟

1) آب كر، 2) آب قلیل، 3) آب جاری، 4) آب باران، 5) آب چاه. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م15)

سوال: به چه آبی، آب كر و قلیل گفته می‌شود؟

آب كر مقدار آبی است كه اگر در ظرفی كه درازا و پهنا و گودی آن، هر یك سه وجب و نیم است بریزند، آن ظرف را پر كند. حال اگر آب از این میزان كمتر باشد و از زمین نجوشد، آب قلیل گفته می‌شود. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م16 و 25)

سوال: اگر آب كر را با تشت به جای نجس بپاشند آیا این آب، آب كر محسوب می‌شود؟

خیر ـ آبی كه با ظرف كوچك‌تر از كر منتقل شده است قلیل محسوب می‌شود. (ر.ک با صرف نظر از تغیر عبارت توضیح المسائل امام خمینی(ره), م25)

سوال: اگر عین نجاست مثل خون به آبی بیشتر از كر برسد چه حكمی دارد؟

اگر عین نجس مانند خون به آبی كه بیشتر از كر است برسد و بو یا رنگ یا مزه‌ی قسمتی از آن را تغیر دهد، چنانچه مقداری كه تغییر نكرده كمتر از كر باشد تمام آب نجس می‌شود، و اگر به اندازه‌ی كر یا بیشتر باشد فقط مقداری كه بو یا رنگ یا مزه‌ی آن تغییر كرده نجس می‌باشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م19)

سوال: اگر فردی با شلنگ، آب را بر فرش متنجس، جاری نماید، آیا برای طهارت كفایت می‌نماید؟ و آیا غساله و آبی كه جاری می‌شود و لو اندك باید رفع گردد؟

به نظر برخی از مراجع با برطرف شدن عین نجاست و اتصال آب كر یا جاری به فرش متنجس و فرا گرفتن آن، محل متنجس پاك می‌شود و جدا شدن غساله آن لازم نیست. و به نظر بعضی دیگر از مراجع لازم است غساله نجس جدا گردد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م159)

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم ـ بخش استفتائات

مطالب مرتبط:

وضو و غسل و تیمم جبیره و کیفیت آن

مس کلمه الله بدون وضو

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.