تبیان، دستیار زندگی
روش هوادهی در تصفیه آب آشامیدنی کاربرد زیادی دارد. ار این روش برای اکسیداسیون مواد آلی و معدنی موجود در آب و همچنین حذف گازهای اضافی موجود در آب استفاده می شود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصفیه خانه آب - جلسه هفتم

اهداف:

آشنایی با روش هوادهی، ساخت بخش هوادهی

وسایل مورد نیاز: سردوشی حمام، پلکسی گلاس

آشنایی با روش هوادهی: روش هوادهی در تصفیه آب آشامیدنی کاربرد زیادی دارد. ار این روش برای اکسیداسیون مواد آلی و معدنی موجود در آب و همچنین حذف گازهای اضافی موجود در آب استفاده می شود.

تصفیه خانه آب - جلسه هفتم

هوادهی آب به روش های مختلفی انجام می شود. در تمام روش های هوادهی سعی می شود تا حد امکان آب را بیشتر در مجاورت هوا قرار دهند تا اکسیژن لازم را بدست آورده و گازهای اضافی را از دست بدهد.

هوادهی به روش های مختلفی انجام می شود که آنها را معرفی می نماییم:

انواع روش های هوادهی

ایجاد باران مصنوعی: برای این کار باید آب را بوسیلۀ دوش ها یا صفحات سوراخدار از ارتفاع 2 تا 4 متری مانند باران چکاند. در این روش سرعت آب در لوله دوش ها باید کم و در حدود 4 تا 6 متر بر ساعت باشد.

تصفیه خانه آب - جلسه هفتم

چکاندن آب: در این روش آب را بر روی یک صفحه سوراخدار پخش می کنند. آب پس از صفحه اول، به روی صفحه های پایین تر می چکد و به این ترتیب با هوا تماس خواهد داشت. در این روش برای هوادهی یک لیتر بر ثانیه آب، به نیم تا یک متر سطح چکاندن نیاز خواهیم داشت.

تصفیه خانه آب - جلسه هفتم

روش چکاندن تا حدود 50% از گاز کربنیک آب را خارج می نماید.

روش ایجاد آبشار

تصفیه خانه آب - جلسه هفتم


 در این روش با ساختن حوضچه های پلکانی سبب ریزش مصنوعی آب و تماس آن با هوا می گردند. این روش 30 تا 60 درصد گاز کربنیک هوا را می گیرد.

پودر کردن آب:

در این روش آب را با هوا مخلوط نموده و پودر می نمایند. برای افزایش کارآیی این روش می توان آب را پس از پودر کردن توسط فواره به بالا نیز پرتاب نمود تا حدود 1 تا 4 متر بالا برود.

این روش حدود 75% گاز کربنیک آب را می گیرد.

تصفیه خانه آب - جلسه هفتم

هوادهی در محیط بسته:

در صورتی که هوادهی در محیط سربسته انجام گیرد، باید توسط کمپرسور، هوای کافی به درون این محیط وارد گردد.

تصفیه خانه آب - جلسه هفتم

در مقدار هوادهی آب باید دقت نمود. هوادهی زیاد سبب کاهش گاز کربنیک و آزاد شدن و ته نشین شدن کربنات کلسیم در آب می شود و آب سبک خواهد شد. و در این حالت باید آنرا با آب سخت مخلوط نماییم. هوادهی کم نیز باعث می شود گاز کربنیک و سایر گازها درون آب باقی بماند و آب خاصیت خورندگی پیدا کند.


پس از آشنایی با انواع روشهای هوادهی، با توجه به امکانات موجود و ظرفیت تصفیه خانه تان، روش مناسب را انتخاب نموده و اقدام به ساخت آن نمایید.

روش اول یعنی ایجاد باران مصنوعی به نظر ساده ترین راه برای هوادهی آب می باشد. اگر از این روش استفاده کنید می توانید از دوش حمام برای چکاندن آب استفاده نمایید. در زیر دوش نیز ظرفی از جنس پلکسی گلاس یا شیشه بسازید و قرار دهید تا بتوانید آب هوا داده شده را جمع آوری نمایید.

تصفیه خانه آب - جلسه هفتم

تکلیف:

در پایان این جلسه از بخش هوادهی ساخته شده عکس بگیرید و به عنوان تکلیف برای ما ارسال نمایید. برای بازدید می توانید به بخش هوادهی نزدیک ترین تصفیه خانه به محل زندگی خود مراجعه نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: ------------------------------------

منابع مطالعه:

G.R. cox

Operation and control of water Treatment processes

3rd Edition- world Health organization (WHO)

Geneva- 1969

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: پوریا میرعشقی - تنظیم: یگانه داودی

تصفیه خانه آب - جلسه اول
تصفیه خانه آب - جلسه دوم
تصفیه خانه آب - جلسه سوم
تصفیه خانه آب - جلسه چهارم
تصفیه خانه آب - جلسه پنجم
تصفیه خانه آب - جلسه ششم
تصفیه خانه آب - جلسه هفتم
تصفیه خانه آب - جلسه هشتم