تبیان، دستیار زندگی
نوع و مقدار مواد شیمیایی لازم با توجه به نوع آب و مواد موجود در آن تعیین می گردد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصفیه خانه آب - جلسه پنجم

اهداف جلسه: 

آشنایی با تصفیه شیمیایی آب، ساخت بخش ته نشینی شیمیایی

وسایل مورد نیاز: 

پلکسی گلاس یا شیشه، چسب، موتورگیربکس دار، پره

اصول ته نشینی شیمیایی: در جلسه پیش با روش های ته نشینی ساده و فیزیکی آشنا شدید ولی این روش ها به تنهایی برای تصفیه آب مناسب نمی باشند برای کوتاه کردن مدت زمان ته نشینی و نیز برای کم کردن مقدار نمک های محلول در آب استفاده از مواد شیمیایی ضروری می باشد.

نوع و مقدار مواد شیمیایی لازم با توجه به نوع آب و مواد موجود در آن تعیین می گردد. مواد شیمیایی لازم برای ته نشینی مواد خارجی آب به صورت زیر کار می کنند:

1. مواد شیمیایی مصرفی که بیشتر دارای بار الکتریکی مثبت می باشند، مواد معلق در آب را که معمولاً دارای بار منفی می باشند را به دور خود جذب می کنند و ذرات معلق بزرگ تر و سنگین تری را می سازند و برای ته نشینی آماده می شوند. این عمل انعقاد نام دارد

تصفیه خانه آب - جلسه پنجم

2. مواد شیمیایی با نمک های محلول در آب ترکیب شیمیایی ایجاد نموده و از نمک های محلول نمک های نامحلول بوجود می آورند و آنها را برای ته نشینی آماده می کنند.

مواد شیمیایی به کار رفته برای تصفیه آب:

مواد مصرفی برای ته نشینی شیمیایی آب بسیار متنوع می باشند و مهم ترین این مواد عبارتند از:

* سولفات آلومینیوم (زاج سفید):

مصرف این ماده از هزاران سال پیش توسط ایرانیان، مصری ها و چینی ها برای تصفیه آب رایج بوده. مقدار مصرف آن با توجه به کیفیت آب، 15 تا 100 گرم در هر مترمکعب آب می باشد. درجه اسیدی مناسب آب نیز برای انعقاد باید بین 4 تا 7 باشد.

تصفیه خانه آب - جلسه پنجم
* آلومینات سدیم:

مقدار مصرف آن با توجه به کیفیت آب 5 تا 50 گرم آلومینات سدیم 50 درصد بر هر مترمکعب آب می باشد.

* کلر و آلومینیوم:

مقدار مصرف آن 12 تا 40 گرم بر مترمکعب آب می باشد.

* کلر و آهن:

مقدار مصرف آن 5 تا 100 گرم بر مترمکعب و درجه اسیدی مناسب برای انعقاد بزرگتر از 5/8 و  کوچکتر از 5/6 می باشد.

تصفیه خانه آب - جلسه پنجم

* سولفات آهن 3:

مقدار مصرف آن 10 تا 50 گرم بر مترمکعب و درجه اسیدی مناسب برای انعقاد بزرگتر از 9 و کوچکتر از 7 می باشد.

* سولفات آهن:

مقدار مصرف آن 5 تا 25 گرم بر مترمکعب بوده و درجه اسیدی مناسب انعقاد بزرگتر از 5/8 می باشد.

تصفیه خانه آب - جلسه پنجم

* سولفات مس ( کات کبود):

مقدار مصرف آن 5 تا 20 گرم بر مترمکعب می باشد.

تصفیه خانه آب - جلسه پنجم

برای کاربرد مواد شیمیایی در تصفیه آب می توان از استخرهای ته نشینی مجزا و یا استخرهای ته نشینی مرکب استفاده نمود.

استخرهای ته نشینی مرکب انواع مختلفی دارند مانند آکسیلاتور، پولساتور... و معمولاً برای ظرفیت های بالا به کار می روند.

تصفیه خانه آب - جلسه پنجم

تصفیه خانه آب - جلسه پنجم

در ظرفیت های کم معمولاً از استخرهای جداگانه ای برای انعقاد، لخته شدن و ته نشینی استفاده می شود. ما نیز در انجام این پروژه از این روش استفاده خواهیم نمود.

ساخت بخش تصفیه شیمیایی

حوض مخلوط کننده:

آب باید حدود 10 تا 30 ثانیه در این حوض بماند و با مواد شیمیایی مخلوط گردد. برای مخلوط کردن باید از یک پره و موتور الکتریکی استفاده نمایید. سرعت دورانی پره باید حدود 100 دور بر دقیقه باشد. خود حوض را می توانید مانند بخش های قبل از شیشه یا پلکسی گلاس بسازید. ابعاد این حوض نیز با توجه به سایر بخش ها و دبی آب عبوری از تصفیه خانه باید انتخاب گردد.

تصفیه خانه آب - جلسه پنجم

استخر لخته سازی:

در این استخر به هم زدن مخلوط آب و مواد شیمیایی با شدت بسیار کمتری ادامه می یابد. آب باید حدود 10 تا 30 دقیقه در این استخر توقف نماید. سرعت دوران پره مخلوط کن در این استخر حدود 5 دور بر دقیقه می باشد تا لخته ها بتوانند تشکیل شوند و از هم جدا نشوند.

تصفیه خانه آب - جلسه پنجم

استخر ته نشینی:

این استخر برای ته نشین کردن لخته های ایجاد شده به کار می رود. آب از یک سو وارد این استخرها می شود و از سوی دیگر خارج می شود. آب باید 4 تا 8 ساعت در این استخرها بماند و سرعت حرکت آن نیز باید حدود 1 متر بر ساعت باشد تا عمل تصفیه شیمیایی انجام گیرد.

تصفیه خانه آب - جلسه پنجم

برای ساخت این بخش نیز می توانید از پلکسی گلاس یا شیشه استفاده نمایید. پس از آشنا شدن با مراحل تصفیه شیمیایی لازم است اقدام به ساخت آنها نمایید. ابعاد بخش های تصفیه شیمیایی را به نحوی در نظر بگیرید که با سایر بخش ها و دبی آب تصفیه خانه هماهنگ باشد و سرعت های عبور آب که به آنها اشاره نمودیم، رعایت گردند.


تکلیف: از قسمت های ساخته شده عکس بگیرید و برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: تصفیه خانه آب شهر شما

منابع مطالعه:

Mark j. Hammer

Water and waste water Technology

2nd Edition- john wiley & sons – New york- 1989

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: پوریا میرعشقی - تنظیم: یگانه داودی

تصفیه خانه آب - جلسه اول
تصفیه خانه آب - جلسه دوم
تصفیه خانه آب - جلسه سوم
تصفیه خانه آب - جلسه چهارم
تصفیه خانه آب - جلسه پنجم
تصفیه خانه آب - جلسه ششم
تصفیه خانه آب - جلسه هفتم
تصفیه خانه آب - جلسه هشتم