تبیان، دستیار زندگی
اگر شخصی یك بار زكات طلا و نقره بدهد آیا مال او پاك است و لازم نیست سال بعد زكات بدهد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا همه ساله باید زکات بدهیم؟

زکات

سوال: نحوه‌ی پرداخت زكات نقره به چه شكل است و آیا نصاب معین و خاصی دارد؟

جواب: نقره دو نصاب دارد: نصاب اولِ آن 105 مثقال معمولی است و اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط دیگر را هم داشته باشد انسان باید یك چهلم (40/1) آن را بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زكات آن واجب نیست. نصاب دومِ آن 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، باید زكات تمام 126 مثقال را به طوری كه گفته شد بپردازد و همچنین است هرچه بالا رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1897)

سوال: اگر شخصی یك بار زكات طلا و نقره بدهد آیا مال او پاك است و لازم نیست سال بعد زكات بدهد؟

جواب: كسی كه طلا و نقره دارد و به اندازه‌ی نصاب است اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول كم نشده، همه ساله باید زكات آن را بدهد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1898)

سوال: چه شرایطی لازم است تا بر شتر و گاو و گوسفند زكات تعلق بگیرد؟

جواب: دو شرط غیر از شرط های دیگر لازم است: 1ـ آنكه حیوان در تمام سال بیكار باشد و اگر در تمام سال یكی دو روز كار كرده باشد، زكات آن واجب است. 2ـ آنكه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چریده شده، یا از زراعتی كه ملك مالك یا ملك كس دیگر است بچرد زكات ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1908)

سوال: به چه صورت زكات بر گاو واجب می‌گردد؟

جواب: در صورتی كه به نصاب معین برسد زكات بر گاو واجب می‌گردد و گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن 30 تا است كه وقتی شماره‌ی گاو به 30 برسد انسان باید یك گوساله‌ای كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد. و نصاب دوم آن چهل است و زكات آن یك گوساله ماده‌ای است كه داخل سال سوم شده باشد. حال اگر تعداد گاوها از چهل بگذرد باید یا بر مبنای سی تا سی تا حساب كند یا چهل تا چهل تا یا در نظر گرفتن شرائط دیگر مقل گذشته 11 ماه قمری و تا وقتی از نصاب نیفتد هر سال زکات دارد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م1912)

سوال: زكات گوسفند به چه صورت محاسبه می‌شود؟

گوسفند پنج نصاب دارد: 1ـ چهل، و زكات آن یك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد. 2ـ صد و بیست و یك و زكات آن دو گوسفند است. 3ـ دویست و یك، و زكات آن سه گوسفند است. 4ـ سیصد و یك، و زكات آن بنابر احتیاط واجب، چهار گوسفند است. 5ـ چهارصد و بالاتر از آن، كه باید آنها را صدتا صدتا حساب كند و برای هر صدتای آنها یك گوسفند بدهد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1913)

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم

مطالب مرتبط:

زکات در نعمتهای مادی و معنوی

شرایط تعلق زکات

ملازمه زکات و نماز در قرآن

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.