تبیان، دستیار زندگی
آیا موی جوجه تیغی -که از بدن این حیوان جدا می‌شود- مردار به حساب می‌آید؟ آیا خوردن گوشت این حیوان حرام است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موی سگ نجس است؟

سگ

سه نکته: 1. موی گربه پاک است، هر چند همراه داشتن آن در هنگام نماز، باعث بطلان نماز می شود. یعنی اگر موی گربه به لباس شخص نماز گزار چسبیده باشد، نماز وی باطل است و تنها کافی است، مو را جدا کند و آب کشیدن لباس لازم نیست. 2. موی سگ نجس است، و اگر با رطوبت به چیزی برخورد کند، آن را نجس می کند و اگر در این امر شک باشد، آن چیز پاک محسوب می شود. 3. در موردی که تماس موی سگ با لباس مرطوب مسلم است، باید مو را جدا و لباس های برخورد کرده با آن را آب کشید.


سوال: اگر به لباسهای ما موی سگ چسبیده باشد و آنها را با لباسشوئی بشوئیم و موقع پهن کردن لباسها متوجه شویم که هنوز موی سگ به آنهاست تکلیف شرعی چیست؟ (البته قبل از شستشو آنها را بررسی کردم ولی متاسفانه پس از شستشو باز موی سگ به آنها بود آیا لباس ها نجسند؟)

از جمله نجاسات، سگ و خوکی هستند که در خشکی زندگی می کنند، مو، استخوان، پنجه و ناخن و حتی رطوبت های این دو حیوان نیز نجس است. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 75) بنابراین با بودن موی سگ بر لباس ها و انتقال نجاست به وسیله رطوبتی که در لباس یا موی سگ بوده است، لباس ها نجس می شود.

سوال: اگر شخصی دستش را به سگ بزند و همان دست را به لباس یا دست فرد دیگری بزند،لباس یا دست آن فرد نجس می شود؟

همان طور که گفتیم سگ از حیوانات نجس است. در صورتی دست شخصی که با سگ تماس داشته است، نجس می شود که شرط سرایت نجاست، که وجود رطوبت در یکی از دو طرف است، موجود باشد. اما در صورتی که دو طرف خشک باشند و یا رطوبت بسیار ناچیز باشد که از یکی به دیگری منتقل نشود، نجاست سرایت نخواهد کرد. اگر با این شرایط، دست شخص نجس شود و با دست مرطوب به فرد دیگری بزند و یا دست خشک باشد ولی آن فرد بدن یا لباسش خیس و یا مرطوب باشد، بدن آن فرد هم نجس می شود. در مورد سۆال دوم شما توجه داشته باشید وقتی بدن یا لباس شما نجس می شود که بدن یا لباستان مرطوب یا خیس باشد و یا محلی که سگ در آن جا بوده است خیس و مرطوب باشد. البته این حکم زمانی است که اگر شما از تماس گرفتن سگ به زمین با شرایط ذکر شده یقین داشته باشید، اما اگر شک داشته باشید اصل بر پاک بودن زمین است، ولی نشستن در محلی که گربه بوده است موجب نجاست بدن یا لباس نمی شود.

سوال: آیا موی جوجه تیغی -که از بدن این حیوان جدا می‌شود- مردار به حساب می‌آید؟ آیا خوردن گوشت این حیوان حرام است؟

1. به طور کلی؛ اجزایی از مردار که روح ندارند؛ مانند پشم، مو، کرک، دندان (غیر سگ و خوک)، پاک اند.[1] و حکم مردار را ندارند.[2]

2. اگر از بدن انسان یا حیوانى که خون جهنده دارد (در حالى که زنده است) گوشت یا چیز دیگرى را که روح دارد جدا کنند، نجس است، مگر پشم، مو و مانند آن.[3]

3. بنابراین، تیغ و موی جوجه تیغی (زنده یا مرده) که از بدن آن جدا می‌شود، حکم مردار را ندارد و پاک است.

4. فقها جوجه تیغی یا خارپشت را از جمله حیوانات حرام‌گوشت شمرده‌اند.[4]

پی نوشتها:

[1]. امام خمینى، توضیح المسائل(محشّٰى)، ج 1، ص 70، م 89

[2]. سیوری حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 1، ص 102

[3]. توضیح المسائل(محشّٰى)، ج 1، ص 70، م 90؛ امام خمینى، نجاة العباد، ص 72

[4]. امام خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیلة، ج‌2، ص 156، شوشترى، محمد تقى، النجعة فی شرح اللمعة، ج‌10، ص 192

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

سایت اسلام کوئیست

تحریر الوسیلة، ج‌2

امام خمینى، توضیح المسائل(محشّٰى)، ج 1

مطالب مرتبط:

وضو با ناخن مصنوعی

چند مسئله در باب غسل و وضو

حکم کاشت ناخن

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.