تبیان، دستیار زندگی
توصیه ای صریح از امام خمینی از دوستانی که باید از آنها ترسید! مسئولین و شخصیت هایی که باید بیشتر مراقب رفتار و کردار خود باشند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسئولینی که نباید اسلام را دفن کنند!+ فیلم


توصیه ای صریح از امام خمینی از دوستانی که باید از آنها ترسید! مسئولین و شخصیت هایی که باید بیشتر مراقب رفتار و کردار خود باشند.

امام خمینی

آنچه بیش از دشمنی های خارجی با انقلاب و نظام اسلامی می تواند به  جمهوری اسلامی ضربه بزند رفتار و کردارهای ناشایست مسئولین، اهالی قلم و به طور کلی هر کسی که در پیشبرد انقلاب اسلامی به نوعی دارای نقش است، می باشد. این افراد در داخل چه آگاهانه و چه ناآگاهانه حتی از روی نیت خیر می توانند بیشترین ضربه را به اسلام و انقلاب و مردم بزنند.

دایره این افراد که باید از آنها ترسید شامل کسانی می شود که یا از افراط تفریط از آرمان های ملت و ارزش های آنها دور شده اند و قصد ضربه را دارند و باز می خواهند ملت را به گذشته برگردانند و یا افرادی هستند که افراط گرایی می کنند و خیال می کنند همه باید مثل آنها باشند و آنها فقط خط انقلاب را درک کرده اند. افراط و تفریط نقطه ای که باید از ورود دوستان در آن ترسید که خط انقلاب  و خدمت را منحرف می کند بهترین چیز ایستادگی بر اصول با دید اصلاح گرایانه است .

این روزها مسئولین دچار چه افراط و تفریط هایی هستند؟

راه های خروج از این ورطه ها چه می باشد؟

  • امام خمینیکارهای خلاف ما اسلام را دفن می کند
  • بخش تاریخ ایران و جهان تبیان