تبیان، دستیار زندگی
پس از این که نرم افزار excel را اجرا کردید صفحه ای مانند شکل زیر می بینید. در بالای ستون A بنویسید طول بالن ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه نهم

اهداف:

جمع بندی نتایج و رسم جدول و نمودارهای مفید با استفاده از نرم افزار excel

آشنایی کار با نرم افزار excel

وسایل مورد نیاز:

کامپیوتری که نرم افزار excel روی آن نصب شده است

جدول نتایج جلسات 5و6

 رسم نمودار و جمع بندی نتایج

می خواهیم داده های مربوط به زمان بالا ماندن هر بالن را که در جلسه 5 در جدول ثبت کردیم به صورت نمودار در بیاوریم. مذیتی که رسم نمودار نسبت به جدول دارد این است که می توان نمودار را با یک نگاه بررسی کرد و رفتار کلی سوژه آزمایش را بررسی کرد. نرم افزار excel برای این منظور نرم افزار مناسبی است.

پس از این که نرم افزار excel را اجرا کردید صفحه ای مانند شکل زیر می بینید. در بالای ستون A  بنویسید طول بالن، و زیر آن به ترتیب طول بالن هایی که با آنها آزمایش کره اید را بنویسید (به یاد دازید که گفتیم عرض بالن ها را ثابت بگیرید.)

سپس در ستون B مانند شکل زیر بنویسید: زمان بالا ماندن و زیر آن به ترتیب زمان بالا ماندن هر بالن را وارد کنید.

مثلاً در شکل زیر زمان بالا ماندن بالن به طول 70 سانتی متر، 56 ثانیه است.

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه نهم

سپس دو ستون اعداد را مطابق شکل زیر انتخاب کنید. (کلیک کنید و همه را انتخاب کنید و سپس دستتان را از روی کلیک ماوس بردارید. )

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه نهم

پس از انتخاب اعداد، قسمت مربوط به نمودار که در شکل زیر مشخص شده را انتخاب کنید.

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه نهم

پنجره ای مطابق شکل زیر ظاهر می شود. مانند شکل، قسمت های مربوطه را انتخاب کنید و دکمه Next را کلیک کنید.

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه نهم

پنجره ی زیر را باید ببینید. قسمت های مربوطه را مانند شکل بنویسید (chart title، value x، value y)  ودکمه Next را کلیک کنید.

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه نهم

پنجره ای به شکل زیر ظاهر می شود. با انتخاب as new sheet نمودار شما در صفحه ی جداگانه ای ایجاد می شود.

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه نهم

دکمه finish را کلیک کنید. نمودار به شکل زیر نمایش داده می شود.

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه نهم

حالا می توانید از قسمت file ، فایلتان را ذخیره کنید یا آن را پرینت کنید.

تکلیف: فایل excel را آماده کنید.

مطالب مرتبط:

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه اول

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه دوم

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه سوم

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه چهارم

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه پنجم

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه ششم

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه هفتم

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: بهاره امینی - تنظیم: فاطمه گودرزی