تبیان، دستیار زندگی
از انتخاب بالن ها و وصل کردن سیم های هم اندازه به آن ها و قرار دادن تکه پنبه های هم اندازه در سیم ها، مقداری الکل با سرنگ بردارید ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه پنجم

اهداف:

انجام آزمایشی برای آزمودن فرضیه و پاسخ به این سۆال که: بالون کوچک بیشتر بالا می ماند یا بالن بزرگ ؟

وسایل مورد نیاز:

بالن های آماده شده از جلسه قبل

الکل

کبریت

سرنگ

پنبه

کرنومتر

بالون ها چقدر بالا می روند؟ جلسه پنجم

  پارامترهای مۆثر بر حرکت بالون قسمت(2)

ابتدای این جلسه بار دیگر سۆال پژوهشی که جلسه پیش انتخاب شد را مطرح می کنیم: «بالون بزرگ بیشتر در هوا می ماند یا بالون کوچک؟»

سپس آزمایشی که جلسه پیش طراحی کردید را مرور کنید: بالون های پلاستیكی با اندازه های مختلف ( عرض یکسان و طول متفاوت ) را برداریم، سپس سیم های مشابه و دقیقاً هم اندازه را  مانند جلسات قبل به بالون ها متصل کنیم و گلوله های پنبه ای دقیقاً هم اندازه را به آن ها وصل کنیم و مقدار مشخصی الكل روی هر پنبه بریزیم. خلاصه همه ی شرایط یكسان باشد و فقط طول بالون ها متفاوت باشد. (در هر آزمایش فقط حق داریم یک پارامتر را تغییر دهیم و بقیه پارامترها باید کاملاً ثابت بماند.)

سپس این بالن ها را به بالا می فرستم و زمان ماندن هر یک از آن ها در هوا را اندازه می گیریم.

بالن هایی را برای آزمایش انتخاب کنید که عرض یکسان دارند و طول آن ها متفاوت است و هیچ سوراخی ندارد.  بهتر است از هر اندازه بالن ، 2، 3 تا داشته باشید تا بتوانید آزمایش دقیق تری انجام دهید و در ضمن اگر در حین آزمایش، یکی از آن ها سوخت باز هم بالن داشته باشید.

پس از انتخاب بالن ها و وصل کردن سیم های هم اندازه به آن ها و قرار دادن تکه پنبه های هم اندازه در سیم ها،  مقداری الکل با سرنگ بردارید و روی پنبه ی بزرگ ترین بالونتان بریزید. مقدار الکل را یادداشت کنید تا بعداً روی پنبه ی بقیه بالن ها هم همان اندازه الکل بریزید. (مثلاً روی همه پنبه ها 5 سی سی ). پنبه را آتش بزنید و اجازه دهید بزرگ ترین بالونتان بالا رود.

از هنگامی که بالون شروع به بالا رفتن کرد، زمان را اندازه بگیرید تا وقتی به پایین برگشت. زمان را در جدولی مانند جدول زیر ثبت کنید. سپس به ترتیب زمان بالا ماندن بقیه بالن ها را اندازه گیری کنید و مانند جداول زیر اعداد را ثبت کنید.

بالون ها چقدر بالا می روند؟ جلسه پنجم

سعی کنید برای هر اندازه بالون چند اندازه گیری داشته باشید مثلاً :

بالون ها چقدر بالا می روند؟ جلسه پنجم

داده های خیلی دور از بقیه داده ها را دور بریزید، مثلاً در جدول بالا 2 ثانیه را دور بریزید و از بقیه میانگین بگیرید و نتیجه را گزارش دهید.

تکلیف: نتیجه آزمایش هایتان را در جدول تکمیل کنید.

مطالب مرتبط:

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه اول

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه دوم

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه سوم

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه چهارم

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه ششم

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه هفتم

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه هشتم

بالون ها چقدر بالا می روند؟ - جلسه نهم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: بهاره امینی - تنظیم: فاطمه گودرزی