• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • جمعه 1382/04/13
  • تاريخ :

 به مناسبت روز قلم

رسالت قلم از دیدگاه امام خمینی

-  قلمی فایده دارد كه بیدارگر توده های مردم باشد .

- شهدا را قلم ها می سازند و قلمها هستند كه شهید پرورند .

- دماء شهدا اگر چه بسیار ارزشمند و سازنده است ، لكن قلم ها بیشتر می توانند سازنده باشند .

- قلم ، خودش یكی از اسلحه هاست ؛ این قلم باید دست اشخاص صالح ، و دست افاضل باشد .

- اشخاصی كه قلم در دستشان است متوجه باشند كه قلم آنها ، زبان آنها ، در حضور خداست .

- همت بگمارید كه قلم و بیان خویش را برای تعالی اسلام و كشور و ملت خود به كار گیرید .

- قلم ها اگر در دنیا برای خدا و برای خلق خدا به كار بیفتد ، مسلسلها كنار می رود .

- شما كوشش كنید كه با بیان و قلم ، مسلسل ها را كنار بگذارید و میدان را به قلمها و به علم ها و به دانش ها واگذار كنید .

- قلم ها اگر در دنیا برای خدا و برای خلق خدا به كار بیفتد ، مسلسل ها كنار می رود ، و اگر برای خدا و برای خلق خدا نباشد مسلسل ساز می شود .

- آن كسی قلمش قلم انسانی است ، كه از روی انصاف بنویسد .

- قلمی آزاد است كه توطئه گر نباشد .

- آن قدری كه بشر از قلم های صحیح نفع برده است از چیزی دیگر نبرده است .

- مسئولیت بزرگ شما امروز قلم هایی است كه در دست شماست .

UserName