تبیان، دستیار زندگی
برای آزمایش راحت تر هستیم که با استفاده از سشوار بالن را با هوای گرم پر کنیم که کار را برای برخاستن از زمین آسانتر کنیم. قبل از هر کاری می بایست ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت بالن - درس نهم

اهداف:

پرواز

وسایل مورد نیاز:

1- سشوار به همراه سیم رابط

2- پنبه یک بسته

3- الکل یک شیشه

4- کبریت

5- کپسول آتش نشانی

6- هوای صاف

7- نخ (تحمل 5 کیلوگرم )

8- وزنه برای آزمایش وزن برخاست ( 10-20-50 -100 گرمی)

9- کرنومتر

10- نمونه از کیسه زباله ها

11- سطل آب

روند کار

در جلسات قبل اجزای کامل بدنه بالن را ساختیم و آن ها را سر هم کردیم. در این جلسه می خواهیم نتیجه کار خود را ببینیم و بنابراین آن چه ساختیم را آزمایش خواهیم کرد.

بلند شدن بالن از زمین به سرعت باد بستگی زیادی دارد و بهتر است که تا جایی که ممکن است از یک روز با هوای آرام استفاده شود.

 بررسی درستی بالن

قبل از هر عمل، یک بار بالن خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که اشکالی در آن وجود ندارد یعنی مثلا چسبی باز شده باشد یا سیمی شل شده باشد. همچنین شکل دهانه بالن امکان دارد که خراب شده باشد، آن را طوری درست کنید که شبیه به دایره شده باشد. نگهدارنده آتش نیز می بایست کاملا سالم باشد و کاملا درست به دهانه بالن متصل شده باشد. همچنین نخ می بایست به سیم V شکل متصل شده باشد و وزنه ای به انتهای نخ بسته شده باشد.

ساخت بالن - جلسه نهم

بالن پهن شده بر روی زمین

 پیش گرم کردن بالن

برای آزمایش راحت تر هستیم که با استفاده از سشوار بالن را با هوای گرم پر کنیم که کار را برای برخاستن از زمین آسانتر کنیم. قبل از هر کاری می بایست مطمئن شویم که سشوار کیسه ها را نمی سوزاند برای این کار نمونه ای از کیسه هایی که داشتیم را در هوای گرم مستقیم سشوار قرار می دهیم و مطمئن می شویم که کیسه زباله ها نمی سوزند یا جمع نمی شوند. در غیر این صورت ، درجه سشوار را روی حالتی قرار می دهیم که کیسه ها را خراب نکند یا از سشوار دیگری استفاده می کنیم.

حال بالن را بر روی زمین پهن می کنیم و هوای داخل آن را خارج می کنیم . وزنه ای را به انتهای نخ نگه دارنده بالن می بندیم که بالن ناخواسته حرکت نکند.

سپس سشوار را روشن کرده و روبروی دهانه ورودی محفظه بالن قرار می دهیم تا بالن پر شود.

این کار حدودا 10 دقیقه طول خواهد کشید تا باد گرم سشوار همه جای بالن را پر کند. اگر نتوانست بالن را کاملا پر کند، بالن را قدری از روی زمین بلند کنید تا جای ورود هوای به آن جا وجود داشته باشد. اگر بالن را کاملا مطابق طراحی های انجام شده ساخته باشید، با هوای گرم سشوار نیز ، محفظه از زمین بلند می شود و در واقع وزن آن خنثی می شود ولی نمی تواند نگه دارنده سوخت را نیز بلند کند.

ساخت بالن - جلسه نهم

پس از این که بالن گرم شد و محفظه آن حالت پر شده به خود گرفت می توانیم در شرایطی که باد شدید نیست، پنبه الکلی را در محفظه آتش قرار دهیم.

روی پنبه تا جایی الکل می ریزیم که به قدری پر نشده باشد که با فشار دادن پنبه از آن الکل بچکد و بنابراین حالت نم دار به خود بگیرد. حجم پنبه نیز نباید زیاد باشد و فقط باید به اندازه ای باشد که پایین نگهدارنده آتش را پر کند.

ساخت بالن - جلسه نهم

پنبه و الکل

ساخت بالن - جلسه نهم

پنبه الکلی در حال قرار گرفتن در نگهدارنده آتش

 آماده سازی سوخت

بعد از قرار دادن پنبه، سشوار را خاموش کنید.

اطراف خود را خلوت کنید تا در صورت بروز مشکل خطرات ناگهانی پیش نیاید.

نکته: از همه مهمتر ظرف الکل و پنبه های باقی مانده است که نباید در نزدیکی آزمایش قرار داشته باشد، چرا که اگر شعله ای به آن برسد .... ( در حین آزمایش همین نمونه هم پنبه های اضافی آتش گرفتند و .... به خیر گذشت. )

در هنگام روشن شدن پنبه مواظب باشید که شعله به کیسه ها نرسد و آن ها را نسوزاند.

نکته: کپسول اطفای حریق می بایست در نزدیکی شما باشد.

ساخت بالن - جلسه نهم

بالن در حال آزمایش

ساخت بالن - جلسه نهم

بالن در حال آزمایش ، عکس از پایین بالن

ساخت بالن - جلسه نهم
نخ بسته شده به انتهای بالن
ساخت بالن - جلسه نهم

بالن در حال آزمایش در فضای بسته

مسابقه

سه نوع مسابقه می توان برای این بالن تعریف کرد.

1- مسابقه بلند کردن وزنه است

که هر گروهی بتواند وزنه سنگینتری را به سیم V شکل ببندد و بالن آن را بلند کند ، بیشترین امتیاز را آورده است.

برای برگذاری این مرحله می بایست بعد از روشن شدن پنبه الکلی ، مدتی صبر کنید تا فضای بالن داغ شود و بالن خود را از زمین بلند کند. (بهتر است حداقل 2 دقیقه پنبه روشن بماند) در این مسابقه نخ انتهای بالن به یک جسم سنگین بسته شده است که بالن نتواند فرار کند و وزنه ها با دست قرار داده می شوند.

2- مسابقه سرعت در بالا رفتن

در این مسابقه بیشترین سرعت معیار امتیاز است و برای آن از لحظه رها کردن بالن تا رسیدن بالن به ارتفاع مشخص زمان آن با کرنومتر اندازه گیری می شود.

برای برگذاری این مرحله می بایست، طول نخ 20 متر به بالن بسته می شود و بعد از گرم شدن بالن (2 دقیقه شعله روشن مانده باشد) بالن رها می شود و کرنومتر شروع میکند و هنگامی که نخ کشیده شد کرنومتر قطع می شود.

3- مسابقه حداکثر ارتفاع

در این مسابقه بیشترین ارتفاع معیار امتیاز است و ارتفاع با طول نخی که بالن بالا برده است سنجیده می شود.

برای برگذاری این مرحله لازم است که در یک محیط کاملا باز ( تا 50 متری آن ساختمان یا محلی برای آتش سوزی نباشد.) و در شرایطی که باد وجود ندارد ، نخ سبکی با قابلیت تحمل 5 کیلو گرم بار ( نخ ماهیگیری یا جعبه شیرینی یا نخ های کفش دوزی) به انتهای بالن بسته می شود و بعد از گرم شدن بالن ، بالن را رها می کنیم. با باز کردن نخ به بالن اجازه می دهیم که بالاتر برود ، طول نخ باز شده را بعد از برگشتن بالن به سطح زمین اندازه می گیریم و بر اساس آن امتیاز می دهیم.

نکته:

در تمامی این مراحل برای خاموش کردن شعله پنبه هرگز به آن فوت نکنید. دو راه برای خاموش کردن آن وجود دارد :

1- آنکه صبر کنیم تا شعله تمام شود ( 15 دقیقه)

2- آنکه به آرامی محفظه آتش را در سطل آب فرو می کنیم تا شعله در آب غرق شود و خاموش شود.

تکلیف: از روی حداکثر وزنه برداشته شده، اختلاف دمای متوسط هوای داخل بالن با بیرون را بدست آورید.

مطالب مرتبط:

ساخت بالن - جلسه اول

ساخت بالن - جلسه دوم

ساخت بالن - جلسه سوم

ساخت بالن - جلسه چهارم

ساخت بالن - جلسه پنجم

ساخت بالن - جلسه ششم

ساخت بالن - جلسه هفتم

ساخت بالن - جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: ابراهیم علیائی - تنظیم: فاطمه گودرزی