تبیان، دستیار زندگی
جلسه قبل، دیواره و سر محفظه بالن را ساختیم . در این جلسه می بایست مخروط پایین آن و سیستم نگه دارنده آتش را بسازیم. در جلسه ششم طراحی هایی در مورد مخروط پایین ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت بالن - جلسه هشتم

اهداف:

ادامه ساخت محفظه

ساخت نگه دارنده شعله

وسایل مورد نیاز:

1- کاغذ بزرگ ( 55 * 70) 2 عدد ( کاغذ کادو)

2- کیسه زباله متوسط (70*55) 3 عدد

  3- نوار چسب شفاف به عرض 2 سانتیمتر( 1 حلقه )

4- قیچی خوب ( بتوان با آن کیسه زباله را برید)

5- متر خیاطی و خط کش 50 سانتیمتری

6- منگنه کاغذ به همراه سوزن آن

    7- فویل آلومینیوم ضخیم

ساخت مخروط پایین بالن

در جلسه قبل، دیواره و سر محفظه بالن را ساختیم . در این جلسه می بایست مخروط پایین آن و سیستم نگه دارنده آتش را بسازیم. در جلسه ششم طراحی هایی در مورد مخروط پایین انجام شد ولی برای ساده تر شدن ساخت تغییرات اندکی در ابعاد آن می دهیم. برای مثال قطر دهانه پایین بالن در طراحی قبل 45 سانتیمتر بود و در طراحی حاضر آن را 35 سانتی متر در نظر می گیریم. همچنین در آنجا مخروط را به سه قسمت تقسیم کردیم و اینجا به 4 قسمت تقسیم می کنیم و نقشه آن را به سادگی ترسیم می کنیم.

ساخت بالن - جلسه هشتم

قطر پایین مخروط کم شده است ولی زوایا ثابت باقی مانده است بنابراین ، نقشه ها تغییر زیادی نمی کنند.

زاویه پیچش در جلسه ششم ، همان مقدار باقی می ماند و فقط بر 4 تقسیم می شود و در واقع زاویه بالای کمان ها به 50 درجه می رسد. نقشه نهایی زیر حاصل می شود.

ساخت بالن - جلسه هشتم

نقشه یک چهارم مخروط پایین

برای پیاده سازی این نقشه بر روی کاغذ، کاغذی به ابعاد 55* 70 سانتی متر بر می داریم و حول یکی از گوشه های آن دایره هایی به شعاع 4/67 و 7/30 سانتی متر رسم می کنیم.

برای کشیدن این کمان ها می توانیم از متر خیاطی یا متر مهندسی استفادی کنیم.

ساخت بالن - جلسه هشتم

رسم دو کمان

از نقطه برخورد کمان بزرگ با ضلع مجاور به مرکز کمان ، خطی به طول 57 سانتی متر روی کم پیدا می کنیم و نقطه آن را مشخص می کنیم. و از این نقطه به مرکز کمان خطی را رسم می کنیم.

ساخت بالن - جلسه هشتم

پیدا کردن طول 57 سانتی متری روی کمان و رسم خط تا مرکز

ساخت بالن - جلسه هشتم

مانند آن چه در مورد سر بالن اجرا کردیم . دو کیسه زباله بزرگ یا متوسط سالم را روی هم قرار می دهیم و نقشه را به گونه ای قرار می دهیم که ضلع پایینی نقشه روی خط تای اصلی کیسه ها بیفتد.. همانند قبل ، دور قسمتی را که می خواهیم ببریم، منگنه می زنیم. چون هر کیسه دو لایه دارد و ما ضلع پایین را نمی بریم ، خود به خود کیسه ها دو برابر شکل نقشه به دست می آیند و در واقع مخروط پایین از دو تکه مجزا ساخته می شود و با این کار قدری دقت را بالا می بریم و خطای اتصال را کم می کنیم.

ساخت بالن - جلسه هشتم

قرار دادن نقشه بر روی دو کیسه زباله متوسط طوری که یک ضلع صاف نقشه روی خط تای کیسه ها بیفتد.

ساخت بالن - جلسه هشتم

برش از روی نقشه بعد از منگنه زدن دور نقشه

در نهایت وقتی که کیسه ها را از هم باز کنیم به دو کمان بزرگ می رسیم.

ساخت بالن - جلسه هشتم

دو کمان حاصل از باز کردن کیسه ها

سپس یکی از کمان ها را روبروی پایین بالن قرار می دهیم و با قرار دادن لبه 1 سانتی متر روی لبه پایینی بالن ، آن را می چسبانیم. ساخت این قسمت دقت زیادی می طلبد و بی دقتی در آن موجب نازیبایی طرح می شود.

ساخت بالن - جلسه هشتم

روی لبه پایینی با فواصل کوتاه (10 سانتیمتر)، چسب کوچک می زنیم و میان آن ها را چسب طولانی می زنیم.

هنگامی که کمان اول تمام شد، لبه کمان دوم را با رعایت یک سانتی متر روی کمان اول قرار می دهیم و دوباره روی محیط پایین بالن حرکت می کنیم تا به نقطه شروع برسیم.

به علت وجود خطاهای متعدد در برش ها و اتصالات با جسب، سر دو کمان به هم نمی رسند و به احتمال زیاد، مقداری اضافی می آید. مقدار اضافی را با دقت در راستای شعاع می بریم تا بتوانیم به درستی، لبه دو کمان را روی هم قرار دهیم.

ساخت بالن - جلسه هشتم

لبه دو کمان روی هم، آماده اتصال با چسب

ساخت بالن - جلسه هشتم

محفظه نهایی بالن

ساخت قسمت نگه دارنده شعله در این مرحله ، ساخت قسمت کیسه ای یا در واقع محفظه اصلی بالن تمام شده است و قسمتی که از آن باقی می ماند ، سیستم نگه دارنده شعله است.

ساخت بالن - جلسه هشتم

محفظه تمام شده بالن، نمای سه بعدی

ساخت بالن - جلسه هشتم
ساخت بالن - جلسه هشتم

در جلسه بعد، حاصل زحمات خود را خواهیم دید و بالن را آزمایش خواهیم کرد. برای آزمایش بالن، نباید هوا بارانی یا طوفانی باشد.

مطالب مرتبط:

ساخت بالن - جلسه اول

ساخت بالن - جلسه دوم

ساخت بالن - جلسه سوم

ساخت بالن - جلسه چهارم

ساخت بالن - جلسه پنجم

ساخت بالن - جلسه ششم

ساخت بالن - جلسه هفتم

ساخت بالن - جلسه نهم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: ابراهیم علیائی - تنظیم: فاطمه گودرزی