تبیان، دستیار زندگی
دوتچو دی بونینسینا 1، نقاش ایتالیایی و از اهالی سیه نا بود که در حدود سالهای 1255 تا 1399 می زیست. وی بنیانگذار مکتب سیه نا است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :