تبیان، دستیار زندگی
جره، روستایی است از توابع بخش جره و بالاده شهرستان کازرون در استان فارس که یکی از معروف‌ترین و زیباترین نرگس‌زارهای ایران در زمان برداشت گل نرگس زیبایی صدچندانی پیدا می‌کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برداشت گل نرگس

جره، روستایی است از توابع بخش جره و بالاده شهرستان کازرون در استان فارس که یکی از معروف‌ترین و زیباترین نرگس‌زارهای ایران در زمان برداشت گل نرگس زیبایی صدچندانی پیدا می‌کند.

 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
 • برداشت گل نرگس
  برداشت گل نرگس
بخش گردشگری تبیان